Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Generalforsamling

14

okt

Sted

Pharmakon
Milnersvej 42
3400 Hillerød

Tid

14. oktober 2021 Kl. 15:00 - 20:00

Arrangør

Socialpædagogerne Nordsjælland

Tilmeldingsfrist

8. oktober 2021

Få pladser

Generalforsamling

Mød op og få indflydelse på bl.a. valg af kredsbestyrelse, kredsformand, faglig sekretær og kongresdelegation. Derudover vil kredsens fremtidige arbejde blive behandlet.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kredsbestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal være forsynet med medlemsnummer/medlemmets cpr.nr. og underskrift.

Af hensyn til forplejning skal du tilmelde dig middagen seneste den 7. oktober

Generalforsamling

Sted

Pharmakon
Milnersvej 42
3400 Hillerød

Tid

14. oktober 2021 Kl. 15:00 - 20:00

Arrangør

Socialpædagogerne Nordsjælland

Tilmeldingsfrist

8. oktober 2021

Få pladser

Tilmelding til: Generalforsamling