Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

2020

26

november

Digital generalforsamling i kreds Midtsjælland 26. november 2020

STED

Socialpædagogerne Midtsjælland
Jættevej 50, 1.tv.
4100 Ringsted

Tid

Kl. 16:00 - 18:00

TILMELDINGSFRIST

25. november 2020

ARRANGØR

Socialpædagogerne Midtsjælland

Du inviteres hermed til at deltage i Socialpædagogerne Midtsjællands generalforsamling.

Det er desværre sådan, at Coronasituationen fortsat bevirker, at det ikke er forsvarligt at samle medlemmer fra hele kredsens geografi. Kredsbestyrelsen har derfor truffet beslutning om, at generalforsamlingen 2020 afvikles digitalt og med følgende dagsorden:

Velkomst
Digital indskrivning v. navneopråb
Valg af dirigent
Valg af referent
Formalia: Generalforsamlingens lovlighed og forretningsorden
Overrækkelse af Torben Jensen Prisen
Mundtlig beretning og debat
Regnskab 2019
Indkomne forslag
Fremtidigt arbejde
Budget 2021
Afslutning

Forretningsorden, Kredsbestyrelsens skriftlige beretning, regnskab 2019 og budgetforslag 2021, samt forslag til fremtidigt arbejde 2020-2021 kan du læse længere oppe på denne side.

Det er vigtigt, at du tilmelder dig generalforsamlingen og at du ved tilmeldingen noterer den mail, som du vil deltage i generalforsamlingen med. 

Efterfølgende vil du modtage en mail fra os med et link, som skal benyttes til deltagelse i generalforsamlingen.

Vi glæder os til at ”se” jer alle.

På vegne af kredsbestyrelsen Socialpædagogerne Midtsjælland

Med Venlig hilsen
Lene Kümpel