Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

2017

1

september

Famlieplejernes dag 2017

STED

Socialpædagogerne Storkøbenhavn
Hejrevej 43,4.
2400 København nv

Tid

Kl. 10:00 - 13:00

TILMELDINGSFRIST

29. august 2017

ARRANGØR

Socialpædagogerne i Nordsjælland og Storkøbenhavn og Dansk Socialrådgiverforening Region Øst

 

Program : 

Kl. 10.00 – 13.00

Oplæg om “Betydningen af traumer og omsorgssvigt i arbejdet med udsatte børn og unge”

 v. Line Albér, cand.psych.spec., privatpraktiserende og tilknyttet Center for Mentalisering.

I arbejdet med udsatte børn og unge er det vigtigt at forstå den betydning, som omsorgssvigt og traumer har for barnets / den unges udvikling, adfærd og evne til at mentalisere. Forståelsen er vigtig for at kunne bevare ens egen mentaliseringsevne i tilspidsede situationer, og for at kunne hjælpe barnet/den unge til udvikling og trivsel.

Udfra et mentaliseringsbaseret perspektiv belyses begreberne omsorgssvigt, udviklingstraumer, traumetriggere og udviklingsalder.

Endvidere gennemgåes traumebehandlingsmodellen STORM, som inspiration til det konkrete arbejde med børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt og traumer.

Oplægget består af en blanding af teori, videoklip, case-eksempler og øvelser.

Kl. 13.00 – 13.30 Afrunding og frokost

Alle familieplejere, både medlemmer og ikke medlemmer er velkomne. Du er velkommen til at tage en gæst med.

Tilmeld dig/jer på mail til info-nordsjaelland@sl.dk eller på telefon 72 48 67 00, senest fredag d. 18. august 2017.

 

Vi glæder os til at se dig/jer.