Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

2017

21

august

Medlemsmøde om "Arbejdslivets acceleration"

STED

Hotel Eyde
Mindegade 1
7400 Herning

Tid

Kl. 16:30 - 19:00

TILMELDINGSFRIST

17. august 2017

ARRANGØR

Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland

"Arbejdslivets acceleration "

Håndtering af arbejde og tid, og hvad det betyder for vores arbejdsliv.

Hvorfor er det så svært at få styr på tiden i det moderne arbejdsliv? Hvordan håndterer vi tidskonflikter i arbejdet? Og hvordan kan vi bruge tiden som indsats mod psykisk nedslidning? Oplægget sætter fokus på forholdet mellem arbejdstid, koordinering og planlægning af tiden, intensitet i arbejdet og tidskonflikter.

Det handler også om, hvordan problemer med at få tiden til at slå til har en tendens til at blive individualiseret. Optikken er, at uforudsigelighed, almindelig forvirring og afbrydelser i arbejdet måske hænger sammen med manglen på rytmer i hverdagen - og kan føre til et problematisk psykisk arbejdsmiljø. Hvis vi vil ændre dette, er det nødvendigt at sætte fokus på arbejdspladsens rytmer.

På mødet kigger vi sammen nærmere på mulighederne for at opbygge et godt tidsmiljø på deltagernes arbejdspladser. Det handler bl.a. om på forskellige niveauer i organisationen at bidrage til tidsstrukturer, som kan bruges til at skabe en grundrytme i arbejdspladsens hverdagsliv, f.eks. gennem daglige rutiner, vaner, normer, pauser og ritualer.

Henrik Lund er lektor ved Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, og tilknyttet Center for Arbejdslivsforskning. Han har bl.a. forsket i tidsmiljø som vejen til bedre psykisk arbejdsmiljø og produktivitet på offentlige arbejdspladser.