Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Socialpædagogernes Pris

Socialpædagogernes Pris uddeles til en socialpædagogisk arbejdsplads eller en enkeltperson, der leverer høj kvalitet i arbejdet med borgerne og/eller styrker socialpædagogerne som faggruppe. Deadline for at nominere en kandidat til prisen er onsdag den 8. juni. Prisen vil blive uddelt på Socialpædagogernes kongres 9. -11. november 2022.

Hvem kan jeg nominere til prisen?

Du kan nominere enkelte personer eller en arbejdsplads. Prisen gives til en arbejdsplads eller en enkeltperson, der som fagligt fyrtårn i særlig grad har været med til at udvikle det socialpædagogiske arbejdsområde i retning af bedre støtte og udviklingsmuligheder for de børn, unge og voksne, der har brug for socialpædagogisk bistand, eller som har medvirket til at styrke Socialpædagogerne som faggruppe.

Skal man være medlem for at kunne nominere?

Ja. Man skal være medlem af socialpædagogerne for at nominere til prisen.

Hvordan bliver vinderen udvalgt?

En priskomité udpeget af hovedbestyrelsen i Socialpædagogerne udvælger op til fem nominerede, der går videre til afstemning i Socialpædagogernes hovedbestyrelse. Prisen uddeles af hovedbestyrelsen på kongressen.

Hvornår bliver vinderen offentliggjort?

Vinderen offentliggøres på Socialpædagogernes kongres den 9.-11. november 2022.

Hvad vinder man?

Prisen er på i alt 40.000 kr., som gives til fortsat udvikling af det gode socialpædagogiske arbejde. Socialpædagogernes hovedbestyrelse vælger om prisen gives til én eller deles mellem flere prismodtagere.

Kan man lave flere nomineringer?

Ja, du kan godt lave flere nomineringer, således at du fx nominerer en socialpædagog på én socialpædagogisk arbejdsplads og en anden socialpædagog på en helt anden arbejdsplads. Bemærk at det ikke er dem, der har fået flest nomineringer, der vinder prisen. Du skal udfylde en nomineringsblanket per nominering.


Nomineringsblanket


Ønsker du at indstille en arbejdsplads eller enkeltperson?

Ønsker du at indstille en arbejdsplads eller enkeltperson skal udfyldes
For at indstille en kandidat til Socialpædagogernes pris, skal du være medlem af Socialpædagogerne.

Er du medlem af Socialpædagogerne?

Du bedes meddele om du er medlem eller ej.

Du bedes skrive dit navn og kontaktoplysninger, så vi kan kontakte dig, hvis vi har uddybende spørgsmål til din indstilling. Hvis I er flere afsendere på samme indstiling, bedes I udvælge en kontaktperson.

De data, du udfylder i formularen, vil blive behandlet fortroligt og uden videregivelse til tredjepart.
Læs mere om, hvordan vi behandler dine persondata.