Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Inklusion og deltagelse: Voksen-handicapområde

Undersøgelse af Voksen-handicapområdet, Spørgeskemaundersøgelse April-maj 2013

vh-inklusion-og-deltagelse-maj-2013-1.jpg

Socialpædagogerne gennemførte en stor spørgeskemaundersøgelse af voksen-handicapområdet i 2011.

En undersøgelse, vi sendte til vores medlemmer, der arbejder på botilbud med støtte efter § 85, på beskæftigelsestilbud og på aktivitets- og samværstilbud.

Undersøgelsen resulterede i fire rapporter:

  • Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem
  • Selvbestemmelse og demokrati
  • Ledsagelse og ud af matriklen
  • Uddannelse og beskæftigelse

Socialpædagogerne vil løbende følge udviklingen på området. Dette vil vi gøre ved at gentage dele af undersøgelsen fra 2011 og se på, om der er sket ændringer i forhold til resultaterne.

I nærværende rapport ser vi på udviklingen i støtte til sociale aktiviteter uden for tilbuddet, på tildeling af ikke pædagogisk ledsagelse og aktiviteter i lokalsamfundet.