Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Familieplejeundersøgelse december 2013

Spørgeskemaundersøgelse af familieplejernes økonomiske vilkår, december 2013

familieplejerundersoegelse-2013-oekonomiske-vilkaar-1.jpg

Resultaterne af undersøgelsen fra 2011 baserede sig på den nyeste anbringelse i plejefamilien, i de tilfælde, hvor familieplejeren varetog flere anbringelsesopgaver.

Denne undersøgelses resultater baseres på alle familieplejerens plejebørn. Eksempelvis har familieplejere med to anbragte børn, besvaret de samme spørgsmål omhandlende vederlag og omkostninger to gange – en for hvert barn.

På denne måde gives der et bredere billede af de økonomiske vilkår.

Da det ikke forventes, at der er systematiske forskelle på familieplejernes nyeste anbringelsesopgaver og de øvrige anbringelser vurderes resultaterne fra 2011 og 2013 sammenlignelige.