Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Tovholder til projekt

Socialpædagogerne Nordjylland er i gang med flere aktiviteter, som vi nu samler i et projekt, der handler om at skabe fokus på socialpædagogisk faglighed med direkte medlemsinddragelse. Projektets varighed er til udgangen af 2022

Til det søger vi en socialfaglig konsulent, der kan agere i en organisation, hvor vi kan lide, at du handler selvstændigt, udfordrer vanetænkning, men også kan reflektere over andres udsagn og reaktioner. Først og fremmest, at du er rigtig god til at inddrage andre i dit arbejde.

Projektet, der danner grundlag for stillingen, er vedtaget af den politiske bestyrelse, og har som mål at sætte fokus på kerneopgaver, kompetencer samt på det faglige indhold i socialpædagogisk arbejde. Dette på en måde så alle de forskellige typer af arbejdspladser indenfor socialpædagogernes arbejdsområde, er dækket. For at lykkedes med det, fordrer det medlemmernes direkte inddragelse i arbejdet.

Arbejdet skal samtidig formidles til en bred kreds, som udover medlemmerne af organisationen er politikere, embedsfolk, pårørende, brugere og offentligheden.

Den konkrete projektramme kan du finde på vores hjemmeside her.

Profil og kompetencer

Vi kunne skrive en del fine forventninger, men som person skal du være udadvendt, kommunikativ stærk i både skrift og tale, samt have lyst til at udfordre og blive udfordret i dit arbejde, som du kan strukturere selvstændigt.
Uddannelses- og erfaringsmæssigt ser vi gerne en baggrund, som indeholder dette sigte.

Af mere faktuelle forudsætninger ønsker vi ansøgere, som kender til fagbevægelsen og anerkender grundlaget for faglige organisationer. Vi ønsker også, at du har kendskab til det socialpædagogiske arbejdsområde.
Disse ønsker hænger sammen med, at vi ønsker at bruge tiden på udadvendte aktiviteter, samt inddragelse af medlemmerne i arbejdet.

Dine primære opgaver

I samarbejde med politisk valgte på kredskontoret og en projektgruppe, som er etableret af kredsbestyrelsen, vil du få ansvaret for at udfylde projektrammen.

Vi lægger stor vægt på, at du tager ansvar for dine arbejdsopgaver. Der er en høj grad af frihed til at udforme de konkrete aktiviteter, uden du til stadighed skal spørge om lov.

Hvem er vi?

Du bliver ansat i Socialpædagogernes Nordjylland. Vi er 11 valgte/ansatte på Kredskontoret, som du vil få som daglige kolleger. I Nordjylland har vi ca. 5.350 medlemmer fordelt på et geografisk område som svarer til region Nordjylland.

De værdier vi lægger vægt på i stillingsopslaget, er de samme værdier valgte og ansatte tilstræber skal være et kendetegn for kredsens daglige arbejde.

Vilkår

Stillingen er tidsbegrænset med udløb ved udgangen af 2022. Stillingen er derudover en fuldtidsstilling, svarende til 37 timer om ugen. Der kan forekomme møder sent eftermiddag/aften.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med HK. Vi har til huse i Nørresundby, hvor din daglige arbejdsplads er.

Yderligere information

For yderligere information er du velkommen til at kontakte formand Peter Kristensen eller næstformand Kathja Ryom på 7248 6100.

Ansøgning

Send din ansøgning vedlagt CV senest den 25. maj 2021. Vi forventer at holde samtaler 18. juni 2021. Tiltrædelse 1. august 2021 eller snarest derefter.

Søg stillingen online.