Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Journalistpraktikant hos Socialpædagogerne

Hos os lærer du både journalistisk og kommunikation

Vil du både skrive korte nyheder, lange interviews og større temaer? Vil du for­tælle historier både digitalt og på tryk? Og vil du lære en masse om både journa­listik, kommunikation og at arbejde i en politisk styret organisation?

Så skal du være journalistpraktikant hos Socialpædagogerne. Du bliver en del af kommunikationsenheden, som er ansvar­lig for al medlemskommunikation, så du kommer til at skrive nyheder, interviews, baggrund og reportager til både net, ny­hedsbreve og fagbladet Socialpædagogen, ligesom du også kommer til at få medan­svar for sociale medier.

De journalistiske produkter bliver din pri­mære opgave, men du kan også komme til at arbejde med kommunikationsopga­ver som for eksempel debatindlæg, kam­pagner og kommunikationsplaner. Og så har vi planer om at producere podcasts, så du får sikkert også mulighed for at arbejde med lyd.

Det lærer du:

  • At levere både den hurtige nyhedshi­storie og komme hele vejen rundt om den socialpædagogiske virkelighed i baggrundsartikler
  • At vinkle historierne, så de både taler til medlemmerne og understøtter forbun­dets politiske interesser
  • At versionere dit indhold og levere til mange kanaler
  • At tænke i målgrupper: Vi skriver ny­hedsbreve til hhv. hele medlemsgrup­pen, familieplejere, ledere og tillidsre­præsentanter
  • At tænke i strategisk kommunikation og lære at navigere i spændingsfeltet mellem medlemmer, politisk ledelse og omverden

Og ikke mindst lærer du, hvordan det er at arbejde i en politisk organisation, hvor du kan være med til at påvirke det politiske landskab til gavn for en masse medlemmer, der arbejder for at gøre en indsats for socialt udsatte børn, voksne og familier.

Det tilbyder vi
Du kommer til at arbejde i Brolægger­stræde i det centrale København, hvor vi er cirka 100 ansatte i sekretariatet. Du bliver en del af et kommunikationsenhe­dens faglige miljø med seks dygtige og dedikerede kolleger, der arbejder med kommunikation og journalistik.

Interesseret?
For yderligere information er du vel­kommen til at kontakte enhedsleder for kommunikation, Søren Lauridsen, 2290 2023 / sln@sl.dk eller kommunikati­onskonsulent Marie Dissing Sandahl 9359 7386 / mds@sl.dk