Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Socialpædagogerne Storstrøm søger faglig konsulent

En af kredsens erfarne faglige konsulenter går på pension. Derfor søger Socialpædagogerne Storstrøm pr. 1. januar 2020 en faglig konsulent (37 timer/uge), der med personlig integritet og fagligt engagement kan indgå i teamsamarbejde omkring den faglige sagsbehandling.

Arbejdsdagen er fyldt med varierede opgaver, og vi forventer, at du vil kunne arbejde bredt inden for socialpædagogernes ansættelsesområder og udføre faglig sagsbehandling i forbindelse med afsked og tjenstlige samtaler, sygdom, samarbejdsvanskeligheder, arbejdsmiljø og løn- og arbejdstidsspørgsmål.

Du får således et meget alsidigt arbejdsområde og vi forventer, at du vil kunne arbejde selvstændigt med dine opgaver. Du skal have et godt kendskab til overenskomster og erfaring med generel faglig sagsbehandling, ligesom vi i ansøgerfeltet vil kigge efter erfaring og viden indenfor løn- og arbejdstidsregler, samt gerne viden om kommunal økonomi.

Et bærende princip i kontakten til medlemmerne er organiseringsperspektivet, og vi forventer, at du har fokus på at arbejde med fastholdelse af nuværende medlemmer og hvervning af nye medlemmer.

Det er ligeledes en del af stillingen, at du kommer til at indgå i den daglige servicering af medlemmer i vores telefonåbningstid.

Sparring, undervisning og samarbejde med kredsens tillidsrepræsentanter indgår også som en væsentlig opgave.  

Vi forventer derfor, at du har kompetencer i forhold til at kunne:

  • Forhandle
  • Formidle
  • Prioritere og afgrænse
  • Kommunikere klart og tydeligt i skrift og tale
  • Samarbejde
  • Lytte og konkludere

Vi forudsætter, at du har fokus på god medlemsservice og kvalitet i opgaveløsningen. Du er klar til at tage ansvar og til at bringe dine faglige og personlige kompetencer i spil på en lille arbejdsplads, hvor vi er 2 politisk valgte og 7 ansatte.  

Du kan forvente at skulle indgå i et teamsamarbejde, og du kommer til at arbejde sammen med dygtige og engagerede kolleger, som giver dig med- og modspil med det formål, at vi individuelt og som team yder den bedst mulige service for kredsens medlemmer og tillidsvalgte.

Vi er en fagforening, og vi forventer, at du har et afklaret forhold hertil, samt at du kan begå dig loyalt i en politisk ledet organisation.

Ansøgere med erfaring fra lignende stilling i fx en faglig organisation eller HR afdeling vil blive foretrukket.

Stillingen er på 37 timer med fleksibel arbejdstid.
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende overenskomst mellem Socialpædagogerne og HK.
Ansættelsen er betinget af kørekort og egen bil.

Ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte kredsformand Lisbeth Schou på tlf. 40 98 19 10 eller næstformand Tina Hansen på tlf. 40 98 19 12.

Send din ansøgning vedlagt CV senest onsdag den 30. oktober 2019 kl.12.00. Der vil blive holdt samtaler den 15. november og den 20. november 2019.

Søg stillingen online.

Socialpædagogerne Storstrøm er én ud af ti kredse i Socialpædagogernes Landsforbund. Kredsen organiserer ca. 3.000 socialpædagoger, familieplejere, lærere, ledere, forstandere, medhjælpere m.v. i kredsens organiseringsområde. Læs mere om os på: sl.dk/storstrøm
Kredskontoret har adresse på Kæpgårdsvej 2 A, 4840 Nørre Alslev.

Faglig konsulent Storstrøm