Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Driftssikker regnskabsmedarbejder til fagforbund

Kan du arbejde selvstændigt og får du energi af at arbejde med dine kompetencer inden for regnskabsadministration? Kan du samtidig spotte effektiviseringsmuligheder i regnskabsprocesserne? Og trives du med ansvar og høje forventninger til din indsats?

Profil

Så er du måske vores nye regnskabskollega i enheden Økonomi & Digitalisering i Socialpædagogernes Forbundssekretariat. Som vores nye kollega er du parat til at indgå i de mange drifts- og udviklingsopgaver i enheden. Din vigtigste opgave sammen med dine kollegaer er at sikre høj driftssikkerhed og kvalitet på tværs af økonomi- og regnskabsydelser til både forbund og a-kasse og ikke mindst yde en høj økonomiservice til lokale kredse, forbundssekretariatet såvel som enheden.

Du er motiveret og effektiv i din tilgang til driftsopgaverne. Du skal sammen med kollegaerne i bogholderiet håndtere de løbende bogføringer, herunder vejlede om eksempelvis kontering og hjælpe med at udarbejde ledelsesinformation. Det er derfor vigtigt, at du er omhyggelig og struktureret og derigennem bidrager til fællesskabet. Du har blik for, hvordan teamet kan indrette arbejdsgange og systemer, så opgaverne løses effektivt og driftssikkert. Vi er aktuelt ved at se på mulighederne for bedre digital understøttelse af fakturahåndteringen og optimering af arbejdsgangene omkring lønrefusioner. Du har en væsentlig rolle i at levere god service til kollegaer og medlemmer samt med at sikre en god relation til kreditorleverandører og samarbejdspartnere som revisor og leverandør af lønadministration.

Dine primære opgaver: 

 • Kreditoradministration og debitoradministration
 • Lønrefusioner (AKUT-midler)
 • Bogføring og udbetaling af udlæg- og rejseafregninger til medlemmer og ansatte
 • Diverse bogføringer og afstemninger
 • Rådgive om regnskabsmæssige forhold fx kontering
 • Løbende at trække økonomirapporter og udarbejde årsregnskab for kredsene
 • Bidrage til procesoptimering og digitalisering af arbejdsprocesser og udvikling af gode løsninger på området
 • Indgå i den daglige drift og ressourceplanlægning i forhold til regnskabshåndteringen på tværs af økonomifunktionen
 • Bidrage til servicering af medlemmer, tillidsvalgte, kredse og andre enheder i forbundssekretariatet i økonomirelaterede opgaver og spørgsmål.

Dine faglige kompetencer

Vi forventer, at du:

 • Har bred viden om og erfaring med alle dele af regnskabsmæssige forhold
 • Evner at sætte dig ind i og arbejde i enhedens administrative systemer og med forskellige driftsopgaver
 • Har en struktureret tilgang til arbejdsopgaverne og formår at holde styr på forskellige opgaver og deadlines
 • Kan se procesoptimeringsmuligheder i regnskabsprocesserne og omsætte dem til konkrete løsningsforslag
 • På samme tid er både effektiv og omhyggelig i din opgaveløsning

Dine personlige kompetencer

Vi forventer, at du:

 • Får energi af at arbejde i et team med kollegaer, som du har en fælles opgave med
 • Har lyst til at tage ejerskab og ansvar for egne opgaver
 • Er grundig, holder overblikket og har sans for detaljer
 • Har forståelse for sammenhænge i organisationer og dermed enhedens rolle i forhold til servicering af både medlemmer og kollegaer i kredse og forbundssekretariatet
 • Bliver motiveret af at vide, at du arbejder for Socialpædagogernes medlemmer, der hver dag gør en faglig indsats over for bl.a. socialt udsatte børn, voksne og familier.

Det er også en fordel, hvis du har:   

 • Erfaring med og/eller indblik i håndtering af a-kasse regnskabsadministration

Hvem er vi?

Du bliver ansat i Socialpædagogernes forbundssekretariat i København, hvor vi arbejder lidt over 100 kollegaer. Det samme antal kollegaer er ansat på vores ti lokale kontorer, som vi arbejder tæt sammen med til gavn for medlemmerne. Stillingen er placeret i enheden Økonomi og Digitalisering. Vi er 11 kollegaer i enheden med forskellige fagligheder inden for økonomi, digitalisering og HR. Vi vægter samarbejde, høj faglighed og fællesskabet højt.

Socialpædagogernes vision

Socialpædagogerne ønsker et solidarisk samfund, hvor alle mennesker har mulighed for at leve et godt liv og være en del af samfundet. Den socialpædagogiske faglighed skal være synlig og anerkendt for sine resultater. Socialpædagogikken skal indgå i mange dele af samfundet, fordi den gør en forskel for den enkelte borger og betaler sig for samfundet. Socialpædagoger skal have et indholdsrigt arbejdsliv, med ordentlige løn- og ansættelsesforhold, og opleve høj trivsel på arbejdspladsen. Ingen skal være nødt til at forlade faget.

Vilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Vi har til huse i en charmerende bygning i hjertet af København. Arbejdstiden er røgfri, og vi har en god kantineordning med fokus på sund kost.

Yderligere information

For yderligere information er du velkommen til at kontakte enhedsleder Stine Humble, telefon 2095 7988.

Ansøgning

Send din ansøgning vedlagt CV senest onsdag den 4. august 2021. Vi forventer at holde samtaler torsdag den 19. august og 2. samtale ugen efter. Tiltrædelse snarest derefter

Søg stillingen her

Socialpædagogerne er fagforening for 39.000 medlemmer, der arbejder med udsatte børn og unge, personer med fysiske og psykiske handicaps og udsatte borgere.