Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Digitaliseringsmedarbejder til intern support og projektledelse

Som digitaliseringsteam i Socialpædagogerne er vi bindeled mellem forretningen og vores leverandører. Vi har brug for hjælp til at holde et højt serviceniveau i vores interne IT-support, følge op på leverandørers opgaveløsning og udvikle IT landskabet til gavn for vores 250 kollegaer, der er spredt over hele Danmark. Ambitionen er mere mobile arbejdspladser, velfungerende digitale arrangementer og højnet IT-sikkerhed i alle afkroge af vores IT-landskab

Profil

Du er en teknisk funderet person, som hurtigt kan sætte sig ind i problemstillinger, kan understøtte vores leverandører i opgaveløsningen, og hjælpe vores kollegaer videre med de problemer, de oplever i forhold til it og digitalisering. Du har forståelse for, hvordan it-problemer er kritiske for den daglige drift og medlemsbetjening i et fagforbund. Du har et par års erfaring som IT supporter eller lignende og vil nu gerne skridtet videre.

Dine primære opgaver

Socialpædagogerne har outsourcet IT-driften og supporten, men nogle support- og udviklingsopgaver håndterer vi in-house eller i samarbejde med leverandørerne. Der er tale om en nyoprettet stilling i et lille velfungerende digitaliseringsteam. Stillingens indhold vil delvist afhænge af dine kompetencer og erfaring.

En af dine væsentligste opgaver bliver løbende at følge med i fejl, der er indberettes til vores leverandører og understøtte fejlløsningen med henblik på at sikre fremdrift og bidrage til, at sager bliver løst hurtigt. Derudover vil du i en hektisk hverdag yde IT-support til kollegaer i kredse og Forbundssekretariatet. Det er alt fra intranet/internet, brugerrettigheds-styring, avanceret office-support og AV-udstyr. Hertil vil du skulle udarbejde vejledninger og kommunikere på vores intranet om fejl og løsninger.

Du vil indgå i og drive udviklingsprojekter med henblik på at afdække tekniske udfordringer og muligheder, samt medvirke til implementering af nye løsninger. Vi står overfor at tage de næste skridt i overgangen til cloudbaserede løsninger og Azure-miljøet. Heri ligger en række projekter, der skal drives i samarbejdet med vores IT-leverandør og som kræver blik for både det tekniske og det brugerrettede, når brugerne skal vejledes og løsningerne sættes i spil i vores dagligdag.

Vi har haft gode erfaringer med digitale arrangementer for vores medlemmer under coronatiden. Du vil skulle understøtte med teknisk support under større møder, digitale arrangementer og webinarer.

Dine kompetencer

Du har en bred teknisk forståelse og IT-viden og arbejder selvstændigt. 

Fagligt forventer vi, at:

 • Du kan forstå de bagvedliggende årsager, når brugerne oplever fejl
 • Du kan kommunikere det komplekse på en simpel og forståelig måde i supporten til kollegaer
 • Du har erfaring med samarbejde med eksterne leverandører 
 • Du kan skabe fremdrift i IT-projekter – både som projektleder og projektdeltager
 • Du forstår opbygningen af Microsofts Cloud og kan bidrage til implementering og fejlfinding i Outlook, Teams, SharePoint og Azure-AD miljøet

Af personlige kompetencer, forventer vi, at:

 • Du er serviceorienteret og holder hovedet koldt, når situationen kalder på det
 • Du har en analytisk og struktureret tilgang i din opgaveløsning
 • Du finder glæde ved et nært samarbejde med kollegaer med mange forskellige faglige baggrunde

Det er også en fordel, hvis du:

 • Har erfaring med AV med god forstand på både lyd og billede – eller har lyst til at få det
 • Har erfaring med leverandørstyring
 • Har viden om GDPR og kan bidrage til vedligeholdelsen af vores IT-sikkerhedspolitik og håndtering af databrud

Hvem er vi?

Du bliver ansat i Socialpædagogernes forbundssekretariat i København, hvor vi arbejder lidt over 100 kollegaer. Det samme antal kollegaer er ansat på ti lokale kredskontorer, som vi arbejder tæt sammen med til gavn for medlemmerne. Stillingen er placeret i enheden Økonomi og Digitalisering, hvor du får 11 gode kollegaer, der understøtter digital udvikling, HR, regnskab og økonomistyring for Socialpædagogernes sekretariat og kredse. Stillingen er placeret i enhedens digitaliseringsteam.

Socialpædagogernes vision

Socialpædagogerne ønsker et solidarisk samfund, hvor alle mennesker har mulighed for at leve et godt liv og være en del af samfundet. Den socialpædagogiske faglighed skal være synlig og anerkendt for sine resultater. Socialpædagogikken skal indgå i mange dele af samfundet, fordi den gør en forskel for den enkelte borger og betaler sig for samfundet. Socialpædagoger skal have et indholdsrigt arbejdsliv, med ordentlige løn- og ansættelsesforhold, og opleve høj trivsel på arbejdspladsen. Ingen skal være nødt til at forlade faget.

Vilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Du skal forvente en smule rejseaktivitet i forbindelse med understøttelsen af kredskontorerne. Vi har til huse i en charmerende bygning i hjertet af København. Arbejdstiden er røgfri, og vi har en rigtig god kantineordning med fokus på sund kost.

Yderligere information

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Chefkonsulent for Digitalisering Niels Bjørn Jensen på telefon 2291 6134.

Ansøgning

Send din ansøgning vedlagt CV senest den 2. august 2021. Vi forventer at holde 1. samtaler i uge 32 og 2. samtaler i uge 33. Tiltrædelse 1. oktober 2021 eller snarest derefter.

Socialpædagogerne er fagforening for 39.000 medlemmer, der arbejder med udsatte børn og unge, personer med fysiske og psykiske handicaps og udsatte borgere.

Søg stillingen her.