Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Socialpædagogerne søger en organisationskonsulent til Strategi og Organisation

Socialpædagogerne søger en konsulent med veludviklet politisk tæft og stærke administrative kompetencer.

Du skal understøtte den politiske og administrative ledelse, projektlede små og store organisatoriske projekter, være gennemgående person på vores fagpolitiske uddannelse samt bidrage til den øvrige opgavevaretagelse sammen med dine kolleger i enheden ‘Strategi og Organisation’.

Du kommer til at arbejde tæt på Socialpædagogernes politiske og administrative ledelse og gennem support og rådgivning bidrage til fremdrift og organisationsudvikling. Du kan samtidig forvente en bred berørings- og samarbejdsflade med kollegaer rundt om i organisationen.

Hvem er vi?

Du bliver ansat i Socialpædagogernes forbundssekretariat i København. Stillingen er placeret i enheden ”Strategi og Organisation”. Enheden arbejder med at drive organisationsudviklingen i forbundssekretariatet og til dels i kredse og understøtter den politiske organisation ved at tilrettelægge arbejdet på kongres, i hovedbestyrelse, i forretningsudvalget m.m. Du kan læse mere om Socialpædagogerne på www.sl.dk.

Dine arbejdsopgaver vil blandt være:

  • embedsmandsbetjening af organisationens politiske og administrative fora – mødeforberedelse, sagsfremstillinger, dagsordner og referater
  • bidragsyder og/eller projektleder på en række indsatser knyttet til vores politiske prioriteter besluttet på kongressen
  • tovholder og underviser på vores fagpolitiske uddannelse, der ruster engagerede medlemmer til at blive en vigtig stemme ift. at forbedre vores medlemmers arbejdsvilkår og påvirke den socialpolitiske dagsorden
  • procesfacilitering og undervisning i øvrigt
  • projektleder på diverse projekter initieret af den politiske og administrative ledelse (udvikling, erfaringsopsamling etc.).

Vi er en arbejdsplads med høj faglighed, uformel omgangstone, god kollegial humor (synes vi selv) og gode muligheder for at få et stort ansvar i opgaveløsningen.

Dine kvalifikationer

Vi forventer, at du har stærke administrative kompetencer og flair for at organisere og understøtte en hverdag med mange møder, interessentkontakter og skiftende dagsordener.

Du har politisk tæft og fornemmelse for, hvordan man navigerer i en politisk styret organisation med et godt overblik og kan prioritere mellem mange forskellige dagsordener og henvendelser, har flair for god skriftlig kommunikation og præcise sagsfremstillinger og ser gerne at du har erfaring med procesfacilitering og trives med at undervise og drive uddannelsesforløb for engagerede medlemmer.

Du har gode relationelle kompetencer og kan opbygge stærke relationer til mange forskelligartede interessenter både internt i organisationen og eksternt, kan arbejde selvstændigt og trives med både korte deadlines og længerevarende projekter.

Vi lægger vægt på at du har en relevant uddannelse og gerne erfaring med ledelsesbetjening, eventuelt fra studiejob/praktik. Nyuddannede kan godt komme i betragtning til stillingen.

Du bliver motiveret af at vide, at du arbejder for 40.000 medlemmer, der hver dag gør en vigtig, faglig indsats over for bl.a. socialt udsatte børn, voksne og familier.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Arbejdstiden er på 37 timer ugentligt.

Vi har til huse i en charmerende bygning i hjertet af København, og bliver rost for vores kantineordning.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Louise Garby-Holm på telefon 21 15 29 25 eller sekretariatschef Rasmus Conradsen på telefon 23 11 25 77.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning vedlagt CV senest onsdag den 23. maj 2022.

Vi forventer at holde 1. runde-samtaler den 25. maj og 2. runde-samtaler den 30. maj 2022

Stillingen forventes at påbegynde senest den 1. august.

Vi ser frem til at medtage din ansøgning gennem vores online rekrutteringssystem.

Socialpædagogernes vision

Socialpædagogerne ønsker et solidarisk samfund, hvor alle mennesker har mulighed for at leve et godt liv og være en del af samfundet.

Den socialpædagogiske faglighed skal være synlig og anerkendt for sine resultater. Socialpædagogikken skal indgå i mange dele af samfundet, fordi den gør en forskel for den enkelte borger og betaler sig for samfundet.

Socialpædagoger skal have et indholdsrigt arbejdsliv, med ordentlige løn- og ansættelsesforhold, og opleve høj trivsel på arbejdspladsen. Ingen skal være nødt til at forlade faget.

SØG STILLINGEN