Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kontorleder til fællesadministrationen for Socialpædagogerne Østjylland og Midt- og Vestjylland

Er du en inspirerende leder med erfaring med at arbejde i politisk styrede organisationer? Og ønsker du at tage ansvar for den daglige personaleledelse i en ambitiøs fagforening, så søg stillingen som kontorleder hos os.

Hos os får du en attraktiv stilling i en udviklingsorienteret fagforening, hvor du blandt andet skal lede 17 fagligt dygtige medarbejdere, som hver især yder en topmotiveret og stor indsats overfor vores medlemmer. Holdet består af administrative medarbejdere, faglige sagsbehandlere, faglige konsulenter og en politisk konsulent. Derudover er der seks politisk valgte formænd og næstformænd i de to kredse.

Kulturen hos os er præget af en tillidsbaseret og uformel tone. Vi har et stærkt fagligt og socialt fællesskab, og en af dine vigtige opgaver bliver at sikre den gode kultur og trivsel gennem din egen personlige lederstil.

Din profil

Du kan med dine lederegenskaber bidrage til, at ansatte og politisk valgte individuelt og som helhed udnytter deres kompetencer optimalt til gavn for vores medlemmer. Du evner at lede i et spændingsfelt mellem politiske rammer, udvikling og menneskelige ressourcer — og står fast i forhold til dine værdier. Du kan manøvrere og bevare overblikket i en hverdag med mange forskellige opgaver.

Dine primære arbejdsopgaver:

 • daglig leder for personalet og kontorets drift
 • koordinere og inspirere til faglig og personlig udvikling for medarbejderne
 • sekretær og sparringspartner for de to kredsformænd
 • understøtte en integration af ny fælleskultur, -arbejdsmetoder og -aftaler i en ny fællesadministration
 • sikre, at der hentes stordriftsfordele i organisering af fællesadministrationen
 • deltage i udviklingen af de to forretningsudvalg, som er den daglige politiske ledelse
 • understøtte kredsbestyrelserne og ledersektionernes bestyrelser
 • bindeled mellem det politiske og det faglige område — også mellem forbundet og kredsene
 • det administrative budgetansvar for personale og kontorets drift

Dine kompetencer

Vi forventer at du:

 • har dokumenteret ledererfaring
 • evner at navigere i en politisk styret organisation
 • skal medvirke til, at vi er åbne og ærlige i vores kommunikation, og at vi giver kvalificeret sparring og feedback
 • er selvkørende og formår at eksekvere og implementere nye tiltag, og så er du kvalitetsbevidst og overholder deadlines
 • har et socialt menneskesyn, og du agerer med tillid, ordentlighed og respekt for andre

Hvem er vi?

Fra den 1. marts 2023 etablerer Socialpædagogerne Østjylland og Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland en fællesadministration til understøttelse af medlemmerne i begge kredse. Derfor får du mulighed for at understøtte samarbejdskultur, processer med mere. En del af processen er også, at du i samarbejde med de to formænd skal undersøge mulighed for en ny lokation for fællesadministrationen.

Du bliver ansat af begge kredse og som kontorleder af fællesadministrationen med reference til de to formænd. Kredsene organiserer ca. 10.000 socialpædagoger, familieplejere, lærere, ledere, forstandere, medhjælpere m.v.

Læs mere om os på: oestjylland.sl.dk og vestjylland.sl.dk

Lokalt arbejder vi for at den faglige kvalitet udvikles på de socialpædagogiske arbejdspladser, at vi fastholder en høj organisationsprocent, og at vi kontinuerligt udvikler medlemmernes fagforening.

Socialpædagogernes vision

Socialpædagogerne ønsker et solidarisk samfund, hvor alle mennesker har mulighed for at leve et godt liv og være en del af samfundet. Den socialpædagogiske faglighed skal være synlig og anerkendt for sine resultater. Socialpædagogikken skal indgå i mange dele af samfundet, fordi den gør en forskel for den enkelte borger og betaler sig for samfundet. Socialpædagoger skal have et indholdsrigt arbejdsliv med ordentlige løn- og ansættelsesforhold og opleve høj trivsel på arbejdspladsen. Ingen skal være nødt til at forlade faget.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med HK Service Hovedstaden.

Du ansættes som kontorleder uden højeste arbejdstid.

Arbejdstiden kan være fordelt med både aften- og weekendarbejde.

Yderligere information

For yderligere information er du velkommen til at kontakte formand Socialpædagogerne Østjylland, Gert Landergren Due på telefon: 2296 7996 eller formand Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland, Peter Sandkvist på telefon: 2045 2614.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning vedlagt CV senest den 10. april 2023.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 20. april og 2. runde den 25. april.

Tiltrædelse 1. juni 2023 eller efter aftale.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning gennem vores online rekrutteringssystem.

Om os

Socialpædagogerne er fagforening for 40.000 medlemmer, der arbejder med udsatte børn og unge, personer med fysiske og psykiske handicaps og udsatte borgere. Læs mere på www.sl.dk

SØG STILLINGEN