Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kom til verdenskongres for socialpædagoger

Den 6. - 9. september 2022 afholder den internationale organisation for socialpædagoger AIEJI den 20. verdenskongres i Lausanne i Schweiz. Den tre dage lange kongres byder bl.a. på oplæg af nogle af verdens førende fagfolk, besøg på lokale arbejdspladser og workshops, hvor socialpædagoger selv præsenterer den faglighed, de arbejder med hver dag.

Socialpædagogerne inviterer 10 medlemmer og 12 medlemmer af de faglige selskabers koordinationsgrupper med på verdenskongressen. 

Frist
Ansøgningsfristen er udløbet.

Udgifter
Deltagere får dækket udgifter til deltagergebyr, transport, kost og logi. Der dækkes ikke udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Hjælp
Har du spørgsmål vedr. deltagelse eller din ansøgning - så kontakt organisationskonsulent Terese Hougaard på teh@sl.dk eller 2572 3862.

Arbejdspladser

Socialpædagogerne inviterer også fem arbejdspladser (to medlemmer fra hver arbejdsplads) til at komme med på verdenskongressen og holde en workshop, hvor I præsenterer den faglighed, I arbejder med hver dag. Det kan fx være, at I arbejder med en særlig borgergruppe, har opnået unikke resultater ved en styrket indsats eller har ændret arbejdsgange i forbindelse med corona.

Send en kort ansøgning (på engelsk) direkte til AIEJI senest den 15. marts 2022. Et ansøgningsudvalg ved AIEJI udvælger derefter deltagere og Socialpædagogerne vælger hvilke arbejdspladser, der inviteres med.

Informationsmøde
Den 2. februar holdt Socialpædagogerne et digitalt informationsmøde for alle interesserede. Forbundsformand og Aeiji-præsident Benny Andersen svarede på spørgsmål, ligesom man kunne møde socialpædagog og tidligere deltager og workshopholder Flemming Klein.
Se  optagelsen her.

Har I brug for hjælp, så kontakt organisationskonsulent Terese Hougaard på teh@sl.dk eller 2572 3862.

Praktisk

Skal man være medlem af Socialpædagogerne for at deltage?

Ja, Socialpædagogerne giver udelukkende støtte for udgifter til medlemmer. Socialpædagoger der ikke bliver udvalgt eller ikke er medlem kan deltage for egen regning. Deltagergebyret er ca. 2500 kr.

Hvad dækker forbundet?

Deltagere får dækket udgifter til transport fra Danmark til Lausanne, kost, logi og deltagergebyr. Deltagere fra arbejdspladser, der afholder en workshop får to dages frikøb fra arbejdspladsen.

Mit engelske er lidt rustent, er det et problem?

Alle oplæg og workshops bliver afholdt på engelsk. Men nej, det er ikke et problem. For det er de færreste deltagere på verdenskongressen, der har engelsk som modersmål. Derudover vil der altid være nogle, der kan hjælpe med forståelsesspørgsmål.

Jeg og en kollega ønsker at deltage som arbejdsplads og holde workshop på kongressen, hvad skal vi lægge vægt på i ansøgningen?

I skal lægge vægt på det praksisnære arbejde hvor jeres faglighed kommer til udtryk. Hvad er det I er særligt gode til på jeres arbejdsplads og hvilke perspektiver vil I gerne give videre til jeres internationale kolleager?

Jeg ønsker at deltage som medlem, hvad skal jeg lægge vægt på i ansøgningen?

Vi er meget nysgerrige efter at høre om dig, og hvad du brænder for inden for det socialpædagogiske felt. Vi udvælger ti deltagere, der som gruppe repræsenterer en bred skare af vores medlemmer.

Hvordan bliver den danske delegation udtaget?

Den danske delegation bliver udtaget af et udvalg i Socialpædagogerne, som har til opgave at sammensætte en delegation, der repræsenterer en bred vifte af områder, som socialpædagoger arbejder indenfor, og hvor der er geografisk spredning.

Hvem skal afsted fra Danmark?

Fra Danmark deltager ti medlemmer fra fem arbejdspladser, der skal holde workshop på konferencen, og desuden to medlemmer og 12 repræsentanter fra de faglige selskaber. Og så deltager internationalt udvalg, forretningsudvalget samt fire sekretariatsmedarbejdere.

Hvor mange ansøgere har der været til foregående verdenskongresser?

Det er første gang, vi inviterer medlemmer til at deltage på denne måde. Der er derfor ikke noget sammenligningsgrundlag. Vi forventer, at interessen for at komme med vil være stor, men alle ansøgere vil blive taget i betragtning, så vi opfordrer klart alle interesserede til at søge. Den danske delegation af socialpædagoger bliver ca. 40 personer.

Hvordan får jeg fri fra mit arbejde?

Alle ansøgere får svar senest den 13. april. Deltagere vil få en invitation, de kan vise deres arbejdsgiver med forslag til, hvordan de kan håndtere vagtplanen.

Hvad hvis jeg bliver inviteret med på forbundets regning, men ikke kan få fri?

Så må du kontakte os hurtigst muligt, så kan se på en løsning sammen.

Vil indholdet fra verdenskongressen være tilgængeligt for andre end deltagerne?

Ja, både op til verdenskongressen og efterfølgende vil Socialpædagogen formidle viden fra verdenskongressen. Derudover er der på aieji.net altid materiale og fagligt indhold tilgængeligt, som er en vidensbank vedr. det socialpædagogiske arbejde i relation til en lang række internationale områder.

Hvordan kommer man til Schweiz, hvis man bliver udvalgt?

Socialpædagogerne dækker transportudgifter fra Danmark. I bestiller og planlægger selv ud- og hjemrejsetransporten.

Workshops

Hvor praksisnær skal en workshop være?

Den skal være meget praksisnær. Tænk på, at dine kollegaer fra hele verden skal kunne relatere og lære noget af jeres indgangsvinkel til en konkret case.

Skal man bidrage med en workshop på verdenskongressen for at deltage?

Fem arbejdspladser (med to repræsentanter fra hver) tager med på verdenskongressen for at holde workshop. Men derudover er der åbent for ansøgninger for enkeltpersoner, som ikke skal holde workshop, frem til den 1. april. Derudover kan alle socialpædagoger tilmelde sig verdenskongressen som deltagere for egen regning.

Er der workshops med input fra borgere?

Verdenskongressen er målrettet socialpædagoger. En måde at inddrage input fra borgere kan være ved at få video, skriftlige udsagn o.lign. fra borgere ind i sin workshop. På selve verdenskongressen kommer deltagerne på

Hvor lang tid varer en workshop og skal den afholdes flere gange?

Der er sat 60 minutter af i programmet til en workshop – oplægget skal være ca. 30-45 minutter, hvorefter der vil være plads til faglige diskussioner i plenum.

Hvor mange deltagere/tilhøre vil der være til en workshop?

Det afhænger at tilslutningen. I udgangspunktet vil antallet ligge på 20-30 deltagere/tilhøre.

Hvordan forbereder vi os bedst til at holde workshop?

Socialpædagogerne inviterer til en forberedelsesdag den 10. august i København. Her vil deltagerne få mulighed for at finpudse deres workshop.