Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Styrk specialiseringen på uddannelsen

Det er på pædagoguddannelsen, at unge socialpædagoger klæder sig fagligt på til et arbejdsliv med mennesker med særlige behov. Desværre er såkaldt ’praksischok’ ikke usædvanligt blandt nyuddannede socialpædagoger. Mødet med virkeligheden på bosteder kan være voldsomt, og 1 ud af 5 forlader det socialpædagogiske fag efter få år. Derfor er der brug for en markant styrket socialpædagogisk specialisering på pædagoguddannelsen.

’Praksischok’ blandt nyuddannede socialpædagoger kalder på styrket specialisering

Når nyuddannede socialpædagoger bliver ansat på landets bosteder og sociale tilbud, kan de risikere at blive ramt af såkaldt ’praksischok’. Det viser en ny undersøgelse blandt Socialpædagogernes medlemmer. Her svarer 7 ud af 10, at den socialpædagogiske specialisering på pædagoguddannelsen for eksempel ikke har klædt dem godt nok på til at håndtere mennesker med udadreagerende adfærd. Socialpædagogerne kalder på en markant styrket specialisering og har fem konkrete forslag til uddannelsen.
Læs mere

Socialpædagogernes undersøgelse om den social- og specialpædagogiske specialiseringsretning på pædagoguddannelsen (pdf)

"Vi ser, at nogle nyuddannede bliver ramt at såkaldt ’praksischok’, når de kommer fra skolebænken og ud til virkeligheden på landets bosteder og sociale tilbud. Derfor har vi i den grad brug for en styrket social- og specialpædagogisk specialisering på pædagoguddannelsen,” 

- Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Socialpædagogernes fem forslag til en styrket socialpædagogisk specialisering på pædagoguddannelsen:

  1. Øg specialiseringsretningen fra to et halvt til tre år. Uddannelsen skal være inddelt med seks semestre på specialiseringsretningen og ét semester på grundforløbet.

  2. Styrk kvaliteten på specialiseringsretningen. Studerende skal bl.a. sikres flere undervisningstimer, og der skal fastsættes vejledende pensumlister for at sikre relevant litteratur om målgrupperne.

  3. Indfør en specialiseringsgaranti. Alle studerende skal garanteres optag på den ønskede specialiseringsretning på pædagoguddannelsen. Dette skal sikre den enkeltes motivation og rekruttering til uddannelsen mere generelt.

  4. Styrk sammenhængen mellem undervisning og praktik. Der skal bl.a. sikres tættere samarbejde mellem praktikvejleder og uddannelsessted. Og fokus på arbejdet med fx social- og specialpædagogiske metoder skal styrkes.

  5. Etablér semesterstruktur med fag. Dette skal give mulighed for faglig fordybelse og sikre faglig progression i uddannelsen.