Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu
Nyhed

Udsatte forældre svigtes

Ressourcer og rettigheder hos forældre til anbragte børn og unge overses alt for ofte. Sådan lyder det i anledning af en konference, der tirsdag den 10. januar afholdes af tre foreninger for retssikkerhed. Og der er god grund til at se på forældrenes retssikkerhed, mener Socialpædagogerne.

Af Maria Rørbæk, mrk@sl.dkOkay, men hvad er det så helt præcist, jeg skal gøre, for at blive en bedre mor? Hvordan kan jeg udvikle mig, så jeg kan få mere og bedre samvær med mit barn?
Sådanne spørgsmål tumler nogle forældre til anbragte børn med – uden altid at få et ordentligt svar. Det fremgår af rapporten ’Sat ud på et sidespor,’ der i dag, tirsdag den 10. januar, udkommer i forbindelse med en konference om retssikkerhed i anbringelsessager, der er arrangeret af tre foreninger for retssikkerhed.
I rapporten har Foreningen RIFT, der står for Retssikkerhed i Familiers Trivsel, samlet en række eksempler på det, der i forordet beskrives som ’faglige og retssikkerhedsmæssige problemer i systemets møde med udsatte forældre.’ For, som bogens ene forfatter, Susanne Munck, der er talsperson for RIFT, siger til Politiken:
- Forældrenes rettigheder og ressourcer overses alt for ofte.

Det handler blandt andet om manglende forældrehandleplaner, og Susanne Munck og medforfatteren Rikke Skovgaard-Bech, der ligesom Susanne Munck er støtteperson for forældre til anbragte børn, skriver blandt andet:
’Vi oplever som støttepersoner igen og igen, at forældre spørger os om, hvad de skal gøre, hvad der skal til, for at de evt. igen kan blive fuldtidsforældre for deres børn. Det er forvaltningen, der skal svare på dette i form af en forældrehandleplan med klare mål, indsatser og angivelse af, hvordan det evalueres.’
Men selv om forældrehandleplanerne er lovpligtige, er de ifølge forfatterne en sjældenhed.

Manglende inddragelse

Andre problemstillinger handler fx om manglende tilsynsbesøg, manglende opfølgning på børnenes handleplaner og manglende støtte til forældrene som fx familiebehandling. Og om manglende inddragelse af forældrene som fx en mor, der oplever, at hun hverken bliver informeret om hendes sønners hverdag og trivsel, eller at hun bliver taget alvorligt, når hun fortæller om dét, hendes sønner har sagt om mistrivsel på anbringelsesstedet.

I rapporten beskriver forfatterne, at lov og vejledning på området angiver, at forvaltningen har ansvar for, forældrene så vidt muligt inddrages i alle børnenes forhold, fx i forhold til sundhed og skolegang. Men forfatterne påpeger, ’at denne inddragelse og arbejdet med at etablere samarbejde nedprioriteres. Med stor risiko for at der skabes udviklingstruende loyalitetskonflikter i børnene.’

Rammerne skal være i orden

Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen, har læst eksemplerne og finder flere af dem ’rystende.’
- Hvis man vil skabe god trivsel for børnene, skal man også have fokus på forældrene, og jeg synes eksempelvis, at det er en tragedie, at der ikke i tilstrækkelig grad laves forældrehandlingsplaner. Mange af RIFTs eksempler viser, at forældrene rigtig gerne vil forandre og udvikle sig – men at vi har et system, der ikke i tilstrækkelig grad er oppe i gear. Det går ud over børnene, der i forvejen er hårdt ramt, siger hun.

Verne Pedersen mener, at den socialpædagogiske faglighed har en vigtig rolle at spille, når det fx gælder arbejdet med at understøtte udviklingen af forældreevnen.
- Men for at vi socialpædagoger kan udføre vores arbejde, skal rammerne være i orden, så der kan bevilges den relevante støtte. Og her er det afgørende at have fokus på retssikkerheden. Love og regler skal selvfølgelig følges, og det er helt hen i vejret, at vi har et lovkrav om forældrehandlingsplaner, der bare ikke overholdes, siger hun.
Ud over RIFT arrangeres konferencen om retssikkerheden i anbringelsessager af Retspolitisk Forening og Foreningen for Social Retssikkerhed.