Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Familieplejekonsulent til Center for Familiepleje

Københavns Kommune. Ansøgningsfrist: 20. april 2017

Søger du nye faglige udfordringer på en dynamisk arbejdsplads, og har du interesse for familieplejeområdet? Så har vi et spændende årsvikariat til dig i Center for Familiepleje i Københavns Kommune.

Som familieplejekonsulent er du en del af Faglig Afdeling, der rekrutterer plejefamilier, yder råd og vejledning til plejefamilier og sikrer kvalificerede match til børn i aflastning- og døgnpleje. Herudover tilbyder vi efteruddannelse til alle plejefamilier og yder supervision.

Vi arbejder udviklingsorienteret med matchning og med råd og vejledning af plejefamilier med henblik på, at flere børn og unge kan profitere af at bo i en familiepleje.

Om stillingen

Der er tale om en midlertidig stilling af et års varighed. Stillingen er på 37 timer ugentligt.

De primære opgaver er at yde råd og vejledning til plejefamilier i et tæt samarbejde med kommunens sagsbehandlere med afsæt i forvaltningens omstilling: ”Tæt på familien”. Arbejdet omfatter også udarbejdelse af notater i sagerne, indgåelse af kontrakter, forhandling af vederlag og behandling af ansøgninger om supplerende ydelser.

Din profil

Du er fx uddannet socialrådgiver, pædagog eller har en anden relevant uddannelse og erfaring inden for børn og ungeområdet samt kendskab til betydningen af social udsathed og omsorgssvigt for børn og unges udvikling. Du har erfaring med at tale med børn og unge, kendskab til anbringelsesområdet og indsigt i kommunale arbejdsgange. Du har relevant efteruddannelse og sætter pris på faglig udvikling. Du har erfaring med at modtage supervision og reflekterer gerne over din egen praksis. Du har også erfaring med rådgivning og vejledning, befinder dig godt i konsulentrollen og har eventuelt erfaring med socialt gruppearbejde og ledelse af netværksgrupper.

Vi forventer, at du er et engageret menneske med stærke samarbejdsevner og blik for tværfaglighed, at du kan arbejde struktureret og har gode skriftlige kompetencer. Jobbet kræver, at du er i stand til at håndtere krydspres, skabe overblik, arbejde analytisk, udvise handlekraft, naturlig autoritet og fleksibilitet.

Om Center for Familiepleje

Center for Familiepleje er Københavns Kommunes familieplejeorganisation. Centret består af en faglig afdeling, et videnscenter og en administration. Faglig Afdeling består af 26 familieplejekonsulenter og to psykologer, som varetager den daglige kontakt til de godt 600 plejefamilier, som centret samarbejder med.

Som arbejdsplads er Center for Familiepleje kendetegnet ved en varm og anerkendende atmosfære og et stærkt fagligt miljø, der aktivt opsøger ny viden og udvikling. Vi har et højt fagligt ambitionsniveau, men lægger også vægt på at være en familievenlig arbejdsplads.

Center for Familiepleje er fysisk beliggende i det gamle Sct. Josephs Hospital, Griffenfeldsgade, København N.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er til besættelse senest 1. juni 2017.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der er tale om en midlertidig stilling af et års varighed. Det skal oplyses, at der i Faglig Afdeling forventes et vist generationsskifte i de kommende år.

Vil du vide mere

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte chef for Faglig Afdeling Anne Melchior Hansen på 2374 5887.

Du kan også læse om os på centerforfamiliepleje.kk.dk og på vores side på Facebook.

Vedhæft en motiveret ansøgning, cv og dokumentation for din uddannelse, når du søger stillingen.

Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 20. april 2017.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 17.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Ansøgning skal sendes igennem dette link