Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Viborg kommune

Hvordan oplever socialpædagoger, at de med deres faglighed gør en forskel for udsatte mennesker, som er forskellig fra det, kolleger der ikke er uddannede eller har andre fagligheder, bidrager med? Se medlemmernes svar her

Kommunal ansat socialpædagog:

Vi har dygtige ufaglærte mennesker, der giver empati, løfter dagligdagens opgaver af praksis opgaver, men vores borgere har også brug for, at personalet kan dokumentere, at personalet kan have kontakt til relevante fagpersoner som læger, psykologer og sagsbehandler. Dette for at borgerne kan få rettigheder og muligheder. Ufaglært personale er en fantastisk kilde til ressourcer om borgerne, men faglærte er vigtige, fordi de kan skabe nye muligheder for borgerne. Faglærte kan løfte teamet, støtte sine kolleger og forebygge langtidssygemelding. Med faglært personale kan der sammen skabes ny viden og forståelse, både gennem hinandens erfaringer, men også sammen på kursus hvor man sammen kan tage tilbage og implementere den nye viden, og ikke mindst sortere hvilken viden der matcher de individuelle borgere med hver deres behov, udviklingssti og relationer til medarbejderne.

Klik og se, hvordan det står til med fagligheden i andre kommuner:

Regionalt ansat socialpædagog:

At møde det enkelte menneske der, hvor det er, og opbygge en relation. Den gode relation betyder, at jeg som socialpædagog har helt særlige muligheder for at støtte den enkelte og samfundet med at inkludere og udvikle og leve et liv med muligheder.
Når der tales om socialpædagogiske indsatser, mener jeg de forskellige veje eller taktikker, der tager højde for borgerens nuværende livssituation i ønsket om at ændre eller forbedre dette.
Der kan være personinvolverende og guidende metoder og psykologiske behandlingsmetoder, der involverer hele netværket omkring det enkelte menneske. Jeg som socialpædagog hviler samtidig på en anerkendende og respektfuld tilgang.

Jeg kigger på hele mennesket - menneskers værdighed og integritet må aldrig kompromitteres i ønsket om at skabe forandring.

 

Regionalt ansat socialpædagog:

Den specifikke viden vi har om udvikling, traumer og interventioner er præcis den, der gør forskellen - det gode hjerte har vi forhåbentlig allesammen.