Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Varde kommune

Hvordan oplever socialpædagoger, at de med deres faglighed gør en forskel for udsatte mennesker, som er forskellig fra det, kolleger der ikke er uddannede eller har andre fagligheder, bidrager med? Se medlemmernes svar her

Kommunalt ansat socialpædagog:

Hvor jeg arbejder, er vi kun 4 fastansatte tilbage på grund af besparelser. Alle pædagoger. Vi har været 10 pædagoger. Men for at huset kan hænge sammen alle ugens dage, er der fyldt op med meget unge vikarer. Det siger sig selv, at vi uddannede har meget travlt. Borgerne - nogle med flere diagnoser - henvender sig næsten kun til os med deres problematikker, da de ved, vi er kompetente og med flere efteruddannelser kan hjælpe dem. De uddannede står også for alt det skriftlige arbejde, status møder osv., og det er der efterhånden rigtig meget af.

Kommunalt ansat socialpædagog:

Når fagligheden bringes i spil, kan vi netop lave refleksion i handling og holde os inden for det professionelle domæne. Vi svigter, hvis vi kun har det private og personlige at byde ind med over for de udsatte mennesker. Så kommer den ufaglærte til at støtte med afsæt i egne normer og værdier og ikke anvende den viden og forskning, som er så livsvigtig for et udsat menneske for at kunne møde verden med lige muligheder.

Kommunalt ansat socialpædagog:

Jeg bidrager med pædagogiske overvejelser og viden ifm. den pædagogiske tilgang samt ved forberedelse, udførelse og videreformidling af aktiviteter.

Klik og se, hvordan det står til med fagligheden i andre kommuner: