Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Thisted kommune

Hvordan oplever socialpædagoger, at de med deres faglighed gør en forskel for udsatte mennesker, som er forskellig fra det, kolleger der ikke er uddannede eller har andre fagligheder, bidrager med? Se medlemmernes svar her

Kommunalt ansat socialpædagog:

Jeg som fagperson udarbejder pædagogiske beskrivelser af vores elever, ud fra en KRAP’sk tilgang og deres modeller. Vi udarbejder udviklingstest, som vejleder os i, hvilket udviklingsniveau eleverne har, og hvad vi kan forlange af dem.
Laver livshistorier og udarbejder mål for deres skoleforløb og guider de uuddannede i, hvordan der skal arbejdes med målene i det daglige pædagogiske arbejde.
Vi har daglig sparring med vores medhjælpere og giver dem pædagogiske redskaber og metoder til at løse de udfordringer, vi oplever, og til hvordan vi udvikler vores elever. Gennem vores pædagogiske tilgang og måde at agere på kan vi ændre på elevernes adfærd eller hjælpe dem i den retning, vi gerne vil arbejde hen imod.
Vi analyserer adfærd, vi ønsker at ændre eller mindske hos elever, på personalemøder, hvor vi har mulighed for at gå i dybden med, hvad eleverne tænker og føler i de situationer, hvor deres mestringer bliver uhensigtsmæssige, samt vores egne tanker og følelser.

Klik og se, hvordan det står til med fagligheden i andre kommuner:

Kommunalt ansat socialpædagog:

Min oplevelse er, at kollegaer, der ikke har en uddannelse, har svært ved at forstå vigtigheden af metoder som KRAP og struktur for de unge. Jeg (uddannet socialpædagog) er lige nu sygemeldt med en psykisk arbejdsskade (stress og depression), efter at være kørt midtover af ufaglighed og manglende opbakning.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Jeg oplever, at vi med socialpædagogisk uddannelse har værktøjer, evner og ambitioner om at arbejde med borgerne ud fra deres diagnoser, kompetencer og begrænsninger - dette kunne vores uuddannede kollegaer ikke.