Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kreds Storstrøm

Nogle kommuner har vi kun modtaget få eller ingen medlemshistorier fra. Du har klikket på en af dem. Vi har derfor samlet en række medlemshistorier fra Kreds Storstrøm, hvor kommunen ligger, som du kan gå på opdagelse i

Kommunalt ansat socialpædagog:

Vi er pt. 4 socialpædagoger ud af 21 ansatte. Vi har mange SSH’er og uuddannede omsorgsmedhjælpere.
Jeg savner, at den pædagogiske fagliglighed kommer til udtryk i dagligdagen. Pænt sagt, så er det svært at være i en socialpædagogisk praksis med så få pædagoger. Det handler ikke kun om at holde borgerne i live, men at de også har det godt og sjovt, mens de er i live!

Klik og se, hvordan det står til med fagligheden i andre kommuner:

Kommunalt ansat socialpædagog:

Forskellen er, at jeg gennem min pædagoguddannelse har viden om eksempelvis autister. Denne viden gør, at jeg kan agere i autisternes verden og derved kan støtte og vejlede dem korrekt. Herved spares en masse misfortolkninger og frustrationer, der jo i sidste ende også er tid/penge.
At arbejde med mennesker med særlige behov kræver ansatte med særlig viden.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Os uddannede har et større indblik i og forståelse for borgerens ageren og væren i forhold til, at vi har den faglige viden inden for området og har derved bedre kompetencer til at tackle/se de udsving, der kan være hos borgeren.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Jeg er uddannet til at udvikle og vedligeholde menneskers kompetencer. Jeg har overblik og kan med min faglighed arbejde og løse komplekser situationer og udfordringer sammen med det enkelte individ.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Jeg har større muligheder for at finde ind til de små ting, der betyder meget for et sårbart menneske, for at mennesket får et mere værdigt liv med indflydelse på eget liv.

 

Familieplejer:

Jeg bruger min faglighed til at se bag handlinger og adfærd, til at understøtte udvikling frem for at vedligeholde.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Jeg oplever, at jeg qua min uddannelse formår at forholde mig reflekterende og etisk i pædagogiske dilemmaer, samt har et menneskesyn, som beror på, at alle borgere gør det bedste, de kan, ud fra deres forudsætninger. Jeg kan opleve, at det ikke er tilfældet med kollegaer, som har anden faglig baggrund.