Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Slagelse kommune

Hvordan oplever socialpædagoger, at de med deres faglighed gør en forskel for udsatte mennesker, som er forskellig fra det, kolleger der ikke er uddannede eller har andre fagligheder, bidrager med? Se medlemmernes svar her

Kommunalt ansat socialpædagog:

Jeg oplever, at jeg med min faglighed har mulighed for at forstå samt formidle funktionsnedsatte borgeres adfærd, behov og rettigheder. I arbejdet med ældre borgere oplever jeg ofte en forrået kultur fra ikke-uddannede sammenlignet med de uddannede i forbindelse med det empatiske og etiske. Jeg oplever de fælles mål i forbindelse med aftaler, handlemuligheder og dokumentation omkring borgernes liv ikke følges, som de skal hos de ikke-uddannede, som hos de uddannede. (…) Samtidig er det gennemsnitlige sygefravær så højt - bl.a. pga udfordrende arbejdsbetingelser og undernormering, at det skaber arbejdspres, hvilket i sidse ende går ud over borgerne. En ond cirkel er skabt. Kommunerne forventer mere dokumentation ved takstforhandling. En dokumentation, der ikke bliver procederet, da tiden ikke er til det, i og med 6 ud af 10 ikke er uddannede, og de uddannede derfor har ekstra ekstra travlt.

Klik og se, hvordan det står til med fagligheden i andre kommuner:

Kommunalt ansat socialpædagog:

Jeg har kompetencerne til at se og agere ifht. den enkelte borger, således at borgerens livskvalitet, selv- og medbestemmelse fastholdes eller øges. Uuddannede har ikke det samme helikoptersyn eller overblik, ej heller fagligheden. Uuddannede kan opnå faglighed gennem mange års erfaring og bidrage, men nu til dags bliver der ansat mange meget unge. De er billige i drift og kommer ofte direkte ud på bostederne og skal arbejde med borgere, som generelt har store kognitive udfordringer. Det er ikke acceptabelt set med mine pædagog-“øjne”. På min arbejdsplads er vi 3 pædagoger ud af 9 ansatte. Forkasteligt!

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Mit kendskab til handicap og diagnoser, samt håndtering af ovennævnte.
Desværre er vi altid udfordret på sygefravær, kurser, ferier o.lign., hvor der enten ikke dækkes ind eller dækkes med folk, som hverken har uddannelse eller erfaring.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Vi har en uddannelse, som betyder, vi kan gå fagligt til opgaven, og desuden har flere af os en terapeutisk overbygning, som betyder, vi er endnu bedre rustet til at hjælpe og tale med unge og børn og forældre i vores forskellige sager i et dagbehandlende tilbud!
Det kan være psykisk sårbare og børn som har syge forældre, eller samtaler med forældre, der har børn/unge med diverse udfordringer mv.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Jeg har en tilgang, hvor jeg ser, hører og forstår borgerne. Min faglighed gør, at jeg har kendskab til relevant teori, viden omkring udfordringer og oplysninger, der gør, jeg ser hele den enkeltes livshistorie. Jeg er reflekterende og nysgerrig på mennesket bag adfærden, hvor jeg møder dem uden fordomme på det individuelle niveau. Jeg har viden, refleksioner og sparring, der sikrer, at det er sammen med borgeren, vi finder frem til de bedste løsninger.

 

Regionalt ansat socialpædagog:

Jeg har en anden tilgang på en mere rummelig og reflekterende måde, hvilket gør, at borgeren føler mere tryghed, så der dannes en god relation, som er nødvendig for et godt samarbejde med borgeren. Jeg har mange års erfaring inden for psykiatrien og har brugt tid på efteruddannelse og har læst ny faglitteratur. Borgerne giver ofte udtryk for at kunne mærke min erfaring og faglighed.