Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Norddjurs kommune

Hvordan oplever socialpædagoger, at de med deres faglighed gør en forskel for udsatte mennesker, som er forskellig fra det, kolleger der ikke er uddannede eller har andre fagligheder, bidrager med? Se medlemmernes svar her

Regionalt ansat socialpædagog:

Som uddannet personale er vi bedre rustet til at gennemskue forråelse og se bag adfærden. Det faglige sprog og en socialpædagogisk tilgang er vigtigt for at imødekomme og bearbejde omsorgstræthed, rutinepræget praksis og etablering af alternative tilgange. Som uddannet over for en personalegruppe, som har anden eller ingen uddannelse, der bliver man mødt med manglende forståelse hos kollegaer, der ikke lige er klar til at blive belært - man kan blive tvunget til at sænke det faglige niveau i tilstræbelsen på at opnå enighed i personalegruppen.

Forråelseskulturen på min afdeling forstærkes af kollegaer uden uddannelse, idet jeg bliver fremmedgjort og ekskluderet, når de ikke gider at høre på fine ord og andre metoder. Praksis kan stagnere i monotone og nedslidende gentagelser, når den pædagogiske faglighed ikke sættes i spil. Ultimativt kan en uuddannet og forrået personalegruppe levere professionelt omsorgssvigt på daglig basis, uden selv at være klar over det.

Klik og se, hvordan det står til med fagligheden i andre kommuner:

Kommunalt ansat socialpædagog:

Vi ser oftere muligheder/løsninger med rødder i de pædagogiske teorier frem for udfordringer. Vi kan se bagom adfærden og møde barnet med alle dets ressourcer og arbejde helhedsorienteret.

 

Regionalt ansat socialpædagog:

Jeg oplever, at mine dygtige kollegaer, som er sundhedsfagligt uddannede, mangler afgørende pædagogisk indsigt. De sundhedsfaglige har stor viden og fokus på sundhed i den fysiske krop, men er ikke uddannet til at skabe trivsel i fællesskaber.

 

Regionalt ansat socialpædagog:

Som socialpædagog er du trænet i at tænke på mennesket ud fra et bio-psyko-socialt perspektiv. Mennesket agerer ud fra bestemte kontekster, som styres af lagrede erfaringer fra livet, dvs. vores individuelle habitus. Denne viden er særligt vigtig, når du arbejder med mennesker i en sårbar position og bidrager til, at fornuften alene ikke udgør den professionelles handlinger. Noget som ofte gør sig gældende ved ufaglærte kolleger.