Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Middelfart kommune

Hvordan oplever socialpædagoger, at de med deres faglighed gør en forskel for udsatte mennesker, som er forskellig fra det, kolleger der ikke er uddannede eller har andre fagligheder, bidrager med? Se medlemmernes svar her

Kommunalt ansat socialpædagog:

Det, jeg har oplevet, er, at vi er for pressede. De uddannede pædagoger har ikke tiden til at informere og vejlede ufaglærte kollegaer. Jeg arbejder med borgere, hvor det er meget vigtigt at bruge ikke-konfronterende pædagogik, at kunne rumme borgernes vrede og frustration. Både borgere og personale bliver svigtet i forhold til ovenstående.
I flere tilfælde skal de uddannede ud og “slukke ildebrand”, og den tid går fra andre borgere + personalet bliver yderligere presset på tid, som igen skaber flere frustrerede borgere. Flere sygemeldinger på grund af stress, udbrændthed, bl.a. det ikke at kunne yde borgerne det, vi ved vil være godt for den enkelte. Ingen kvalitetssikring!

Klik og se, hvordan det står til med fagligheden i andre kommuner:

Regionalt ansat socialpædagog:

Jeg oplever, at fagligheden udfordres, når der kommer nye, uuddannede vikarer, der ikke kender eller har viden om de kognitive udfordringer og manglende eksekutive styringsfunktioner, som senhjerneskadede har. Det kan give konflikter, og for nogle borgere opleves det som svigt.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Vi ser ikke kun diagnosen, vi har en faglig bevidsthed om mentalisering, relationdannelse, diverse pædagogiske redskaber og strategier, som kan sættes i spil alt efter den udsattes situation i den givne kontekst. Vi er altid undersøgende og nysgerrige på den udsattes udfordringer/dilemmaer og har forståelse for, at dagen i morgen kan være langt væk fra dagen i dag. Derudover er vi etisk bevidste omkring vores arbejde. Vores primære arbejdsredskaber, som er en del af fagets DNA, er iagttagelser, refleksion og kommunikation/dialog. Det ligger implicit i os socialpædagoger og kræver en konstant kognitiv bevidsthed i vores arbejdes udførsel.

 

Regionalt ansat socialpædagog:

Vi har en politik om, at vi kun ansætter pædagoger, men har også faglærere til værkstedet samt sosu. Men det er et problem, at vi ikke kan ansætte nok pædagoger, så derfor kommer der vikarer ind til at dække vagter. Ingen af de vikarer, vi har, er pædagoger.