Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Københavns kommune

Hvordan oplever socialpædagoger, at de med deres faglighed gør en forskel for udsatte mennesker, som er forskellig fra det, kolleger der ikke er uddannede eller har andre fagligheder, bidrager med? Se medlemmernes svar her

Kommunalt ansat socialpædagog:

Den fornemmeste opgave som socialpædagog er at skabe et rum hvor beboerne trods deres udfordringer og livsvilkår oplever, at deres hverdag er fyldt med livskvalitet. At skabe rummet hvor de bliver set, hørt, forstået og anerkendt er den fornemmeste opgave for en socialpædagog samt hvad vi har brugt 3 år på at dygtiggøre os i, men desværre er det en opgave som hurtigt bliver nedprioriteret i en arbejdeskonstellation, hvor det sundhedsfaglige personale er i overtal, da vores fokusområder ligger forskellige steder. Arbejdet bliver med fokus på hygiejne, medicinskemaer mm. Og hurtigt bliver den eneste kontakt med beboerne udlevering af medicin og hygiejnesituationer, her bliver det enkelte individ puttet i en kasse af praktiske gøremål, og pladsen til at danne sociale relationer forsvinder.

Klik og se, hvordan det står til med fagligheden i andre kommuner:

Privat ansat socialpædagog:

Det at kunne sætte ord på ens virke med den borger, man arbejder med, kan ses på den ramme, der er sat fra starten og skaber tryghed. Det er det, som gør, at ens faglighed bliver sat i spil og videregivet til den næste medarbejder eller til et P-møde og får talt om og beskrevet, hvad der virker, eller hvad man kan gøre bedre :))

 

Privat ansat socialpædagog:

Jeg oplever, at min faglighed som pædagog gør, at jeg kan gennemskue, hvad der er en relevant tilgang ift. den enkelte borgers udviklings- og forandringspotentiale. At jeg har blik for borgerens ressourcer og svagheder samt kan sætte forventningsniveauet til borgeren realistisk. Jeg oplever at have gode værktøjer til at kommunikere, anerkendende og motivere borgeren.

 

Privat ansat socialpædagog:

Jeg arbejder på Herberg, og hos os kan det betyde liv eller død, om du forstår misbrugere og psykisk syges adfærd under pres/misbrug og evner at nedtrappe konflikter på en konstruktiv og lærerig måde.