Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Holbæk kommune

Hvordan oplever socialpædagoger, at de med deres faglighed gør en forskel for udsatte mennesker, som er forskellig fra det, kolleger der ikke er uddannede eller har andre fagligheder, bidrager med? Se medlemmernes svar her

Privat ansat socialpædagog:

Som socialpædagog ser jeg bag handicappet og på det enkelte individ. Jeg har selvfølgelig handicappet (mentalt som fysisk) med i mit pædagogiske arbejde, men det er min erfaring, at mine kollegaer uden en socialfaglig uddannelse har tendens til at fokusere for meget på handicappet og ikke på hele personen. Det giver beboeren større livskvalitet, at man ser DEM og ikke kun handicappet og begrænsninger.
Og så er der ikke den samme sparring og prioritering, som jeg har med de andre socialpædagoger. Det er min erfaring, at det nemt kan give misforståelser blandt personalet og forskellige tilgange til arbejdet. Hvor det er så vigtigt, at der er klare rammer og en klar struktur for beboernes liv.

Klik og se, hvordan det står til med fagligheden i andre kommuner:

Privat ansat socialpædagog:

Pædagoger med et kendskab til børne- og ungeproblematikker ser ikke kun på børn og unges handlinger, men arbejder med det som ligger til grund for handlingen. Ufaglærte handler på det, de ser nu og her.

 

Privat ansat socialpædagog:

Jeg oplever at min faglighed giver mig en meget større forståelse for den enkeltes udfordringer samt hvilke tiltag, jeg skal iværksætte. Jeg oplever, at min rummelighed for "afvigende adfærd" er markant større end mine ikke-uddannede kollegaer samtidig med, at jeg oftest ved, hvordan jeg skal håndtere disse situationer. Jeg oplever ofte, at mine ikke-uddannede kollegaer ikke forstår vores borgere og derfor kommer med udtryk som, "han vil jo bare have opmærksomhed" eller "han er pisse irriterende" eller "hans familie er da også nogle værre idioter". Udtalelser og påstande, som jeg finder skræmmende og direkte modarbejder det faglige arbejde, vi har både med vores borgere og familierne. Samtidig kan der være borgere, som har det svært, hvor personalet vælger at "ignorere" det, og derfor kan det skabe nogle udadreagerende episoder eller lign.

 

Privat ansat socialpædagog:

Når de uddannede arbejder, så er der større refleksion og faglig balast. Når beslutningerne tages med et fagligt udgangspunkt, så ser jeg større udvikling hos børnene.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Som socialpædagog har jeg en anerkendende tilgang. Respekt for værdighed og sårbarhed. Jeg tager hensyn til borgerens selvbestemmelse. Støtter borgeren i livsmestring. Er nærværende. Taler i et ligeværdigt sprog.