Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Fredensborg kommune

Hvordan oplever socialpædagoger, at de med deres faglighed gør en forskel for udsatte mennesker, som er forskellig fra det, kolleger der ikke er uddannede eller har andre fagligheder, bidrager med? Se medlemmernes svar her

Regionalt ansat socialpædagog:

Jeg er med min faglighed klædt på til at møde de unge mennesker og deres forældre. Jeg er bevidst om den referenceramme, vi arbejder ud fra på institutionen, og er i stand til at omsætte denne til praksis.
Jeg er meget optaget af de interpersonelle processer som igangsættes hos mig i mødet med de unge og bruger aktivt supervisionen, som tilbydes.
Oftere er oplevelsen, at grøften mellem uuddannede og uddannede vokser. Vi står ikke på samme fundament, og valg træffes på et ikke reflekteret grundlag.

Klik og se, hvordan det står til med fagligheden i andre kommuner:

Privat ansat socialpædagog:

Alle har nogle gode intentioner omkring borgere med særlige behov. Det være sig politikere på landsplan som på kommunalt plan eller de enkelte ledere på bostederne. Det er desværre ikke altid, der er økonomi til at ansætte fagprofessionelle mennesker og dermed vælge den optimale løsning.
Man ansætter uuddannede på bosteder. Når man gør dette, mister man det professionelle syn i samarbejdet med den enkelte borger. Når der er færre socialpædagoger på bostederne, oplever vi, at det er en hæmsko for den faglige udvikling/sparring, og dermed kommer borgeren igen i klemme mellem økonomi og behov for udvikling. Det er en trist udvikling, både for teamet omkring en borger, men absolut også for borgeren selv.

 

Regionalt ansat socialpædagog:

Jeg føler, at vi mister vores faglige arbejde, og dette går ud over vores beboere!