Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Esbjerg kommune

Hvordan oplever socialpædagoger, at de med deres faglighed gør en forskel for udsatte mennesker, som er forskellig fra det, kolleger der ikke er uddannede eller har andre fagligheder, bidrager med? Se medlemmernes svar her

Kommunalt ansat socialpædagog:

Vores hovedformål med §103-borgere i beskæftigelsen er at få disse videre "ud af cirklen", så de kommer ud i det "virkelige arbejdsliv". Dette kræver også, at der er jobkonsulenter, der har den indsigt, der skal til for, at borgeren kan fastholdes her. I stedet for værkstedsassistenter og alm. jobkonsulenter er dem, der har en pædagogisk uddannelse, meget bedre til at få dem videre og så fastholde dem på arbejdsmarkedet. Det koster selvfølgelig at have dobbeltuddannet personale, men disse penge er givet rigtig godt ud i forhold til resultatet heraf.

Klik og se, hvordan det står til med fagligheden i andre kommuner:

Kommunalt ansat socialpædagog:

Som socialpædagog har jeg en veltrænet og autentisk evne til virkelig at se og møde mennesket. Jeg har en veludviklet evne til at vide, hvor stor effekt nærvær i mødet har. Ydermere en bred vifte af teori som støtter mig i tilgang og metode.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Som socialpædagoger er vi uddannede til at se professionelt på borgerne og borgernes ressourcer. Vi bruger teori i praksis, vi støtter borgerne til at blive selvstændige individer, guider og hjælper borgerne til at finde frem til den rigtige løsning for dem selv. Vi ser det hele menneske. Det kræver, at der er tid til at danne relationer. Det er ikke bare noget, der sker på kort sigt.