Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Ballerup kommune

Hvordan oplever socialpædagoger, at de med deres faglighed gør en forskel for udsatte mennesker, som er forskellig fra det, kolleger der ikke er uddannede eller har andre fagligheder, bidrager med? Se medlemmernes svar her

Regionalt ansat socialpædagog:

I pædagogisk praksis har det stor betydning, at medarbejderne er faguddannede. Ufaglærte kan ikke matche de opgaver, vi står med i hverdagen. Det ville betyde, at mennesker med behov for hjælp og støtte ikke ville få den hjælp, de har ret til.
Vi taler om pædagogikken for børn og om indsatsen på de sociale områder. Vi skal pædagogisk sikre og understøtte børns opvækst og/eller mennesker med bio-psyko-sociale behov. Vi skal sikre en indsats med den nyeste og bedste viden som udgangspunkt.
Hvis kollegaer er ufaglærte, står pædagogen over for personer uden en fælles reference baggrund. Kommunikationen vil blive besværet af, at den ene part arbejder med udgangspunkt i tilegnet faglig teoretisk baggrund, udviklet og erfaret i praksis gennem uddannelsens praktikforløb. Den ufaglærte taler ud fra livsverdenens erfaringer, normative og moralske antagelser og overbevisninger.
Selv om vi som enkeltindivider mener at have gode værdier og moralske anskuelser, vil man i det pædagogiske arbejde blive mødt af en enorm kulturel diversitet. Har man ikke arbejdet med dette gennem et uddannelsesforløb, så risikerer man at kritik og andre holdninger bliver optaget personligt med risiko for fejltolkning. Når pædagogen møder kritik og andre holdninger, så tales der også til systemet. Pædagoger i det offentlige er system-repræsentanter. Uddannede pædagoger har lært om disse forhold og kan skille den personligt rettede kommunikation fra den fagrelaterede.
Pædagoger har også indsigt i lovgivningen bag indsatsen. Vi skal vide om kommunikation og samarbejde mellem mange mennesker, så indsatsen bliver meningsfuld. Vi skal vide noget om kultur. Det pædagogiske arbejde kræver kompetencer til at kunne reflektere over praksis. Hvis supervisionen ikke indgår, er der øget risiko for nedslidning og ringe pædagogisk indsats. Derved risiko for at skygge for de mennesker, vi er uddannet til at hjælpe.
Pædagogen viser sine kvalifikationer ved at analysere, gennemføre de aftalte faglige indsatser, samt dokumentere den fremkomne udvikling. Samarbejdet foregår gennem omfattende udredninger, detaljerede planer og målsætninger. Gennem forløbet svarer pædagogen en lang række tilsynskrav. Nøje overvåget af mange interne konsulenter.
Vi skal holde fast i, at vores børn og alle mennesker med behov for pædagogisk udvikling og støtte mødes af den bedste og nyeste viden i pædagogikken.
Vores familier og medmennesker er det mest værdifulde, vi har. Får vi ordnet tænder eller skal bilen på værksted, så forventer vi at blive mødt af super dygtige professionelle. Hvad forventer vi, når det er vores børn eller vores svagere stillede, der skal have hjælp?
(Dette er et uddrag)

Klik og se, hvordan det står til med fagligheden i andre kommuner:

Kommunalt ansat socialpædagog:

Jeg har en specifik viden om mennesker, jeg kan bruge. Bl.a. min neuropædagogiske tilgang er med til at se ind bag det enkelte menneske.

 

Kommunalt ansat socialpædagog:

Ser hele problematikken omkring barnet og sætter særligt forældrene i spil for en løsning af barnets problemer. Bl.a. fordi de kender barnet bedst, men også fordi de er barnets vigtigste ressource, og dem som fremadrettet vil være de vigtigste personer i barnets liv. Dette uagtet forældrekompetencer og livsvilkår. Hvis vi hjælper forældrene, hjælper vi også barnet.