Menu

2018

29

maj

Motivationsarbejdet i praksis

STED

Campus Nordsjælland, Auditoriet i Atriumhuset
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød

Tid

Kl. 16:00 - 19:00

TILMELDINGSFRIST

24. maj 2018

ARRANGØR

Socialpædagogerne Nordsjælland

Spørgsmålet er, hvor meget vi må styre og bestemme i andres liv. Bare fordi vi er professionelle og fordi andre har brug for professionel hjælp, betyder det jo ikke, at vi må blande os i alting. Heller ikke selvom vi synes, at vi har gode grunde til det.

Der findes mange svar på spørgsmålet om, hvor meget vi må bestemme. Svarene falder i tre hovedkategorier: De styrende svar, de ikke-dirigerende svar og laissez faire-svarene.

Så snart vi stiller os selv spørgsmålet: "Hvordan motiverer vi mennesket til at ...?", risikerer vi at blive styrende og bestemmende. Det kan også sagtens være, at vi i visse situationer er nødt til at styre og bestemme. Vi skal blot være klar over, at det har konsekvenser. Vi risikerer nemlig at skabe modstand og indlært hjælpeløshed hos andre. Og vi risikerer at skabe en slidsom personalekultur, hvor arbejdet kommer til at handle om at styre andre til at udvise en bestemt adfærd – i stedet for at skabe differentierede faglige rammer for den enkeltes udvikling.

For at sikre en faglig dybde på vores arbejde med andres motivation kan vi med fordel tænke i fænomener som somatiske markører og robusthed/resiliens.

Eftermiddagens program

  • Forskellige svar på spørgsmålet om hvor meget vi må bestemme
  • Modstand og indlært hjælpeløshed
  • Somatiske markører og robusthed/resiliens


Gode bøger om motivationsarbejde
Mabeck, C.E. (2006): Introduktion til den motiverende samtale. Munksgaard.
Rollnick, S.; Miller, W.R. & Butler, C.C.: Motivationssamtalen i sundhedssektoren. Hans Reitzels Forlag 2013.
Ørsted, C. (2013): Livsfarlig ledelse. Forstå de psykologiske mekanismer der styrer dit arbejdsliv. Peoples Press.

Dorthe Birkmose er selvstændig psykolog (cand.psych.), forfatter og foredragsholder. Tjek hjemmesiden www.dorthebirkmose.dk for flere informationer.