Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

2017

3

april

TRIO møde 1

STED

3F Nordsjællands lokaler
Milnersvej 41D
3400 Hillerød

Tid

Kl. 09:30 - 15:30

TILMELDINGSFRIST

30. marts 2017

ARRANGØR

Socialpædagogerne Nordsjælland

Nyt ledelsesparadigme – New Public Governance v/ Jacob Torfing

Vi befinder os efterhånden på bagkanten af New Public Management, og nye former for samskabelse, hvor politikere, offentlige ledere og medarbejdere skaber nye og bedre løsninger i tæt samarbejde med brugere, borgere, frivillige og civilsamfundsorganisationer vokser frem. Samskabelse er udtryk for et nyt ressourcemobiliseringsperspektiv, som giver nye muligheder for at konsolidere og udvikle velfærdssamfundet. Samtidig stiller samskabelse medarbejderne over for nye udfordringer, både i forhold til at arbejde mere på tværs og involvere borgerne aktivt i definitionen af problemer, udviklingen af nye løsninger og realisering af disse i praksis. Eksempelvis skal fagligheden i spil på en ny måde: ikke som en facitliste men som et stærkt indspil i den fælles debat. Samskabelse stiller også krav om nye ledelsesformer, i det medarbejderne bliver uformelle ledere.

Arbejdsglæde og produktivitet v/ Henrik Lund

Oplægget sætter fokus på forholdet mellem arbejdstid, koordinering og planlægning af tiden, intensitet i arbejdet og tidskonflikter. Det handler også om hvordan problemer med at få tiden til at slå til, har en tendens til at blive individualiseret. Optikken for dagen er at uforudsigelighed, almindelig forvirring og afbrydelser i underviserarbejdet måske hænger sammen med manglen på rytmer i hverdagen, og som kan føre til et problematisk psykisk arbejdsmiljø. Forandringsperspektivet er at sætte fokus på arbejdspladsens rytmer og kikke nærmere på mulighederne for at skabe nogle tidsstrukturer f.eks. gennem daglige rutiner, vaner, normer, pauser, ritualer, som kan bruges til at skabe en grundrytme i arbejdspladsens hverdagsliv.