Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

2017

26

april

TR Møde "Lønforhandling og bisidderrollen"

STED

Kreds Storkøbenhavn
Hejrevej 43,4
2400 København nv

Tid

Kl. 08:30 - 15:15

TILMELDINGSFRIST

24. april 2017

ARRANGØR

Socialpædagogerne Storkøbenhavn

Lønforhandling:

På mange arbejdspladser nærmer den årlige lønforhandling sig og vi sætter fokus på dette område ved det næste TR møde.  

Ved forhandling og samtaler om løn på arbejdspladserne, kan lønstatistikkerne fra OAO´s hjemmeside være et godt udgangspunkt. Konsulent Jan Limborg Madsen fra Offentligt Ansattes Organisationer underviser i lønstatistikkerne.

Faglig sekretær Svend Troelsen følger op med oplæg og dialog om den årlige lønforhandling, råderummet og kredsens lønstrategi.

Bisidderrollen:

Flere af jer har efterspurgt mere viden om bisidderrollen og de udfordringer og dilemmaer den kan indeholde. Kredsens faglige konsulent Anne-Marie Maabjerg holder oplæg om dette.

Tillidsrepræsentanten bliver ofte bedt om at være bisidder for sine kolleger, i forbindelse med tjenestelige samtaler og sygesamtaler. Hvilke regler gælder for en tjenstlig samtale? Hvilke regler gælder for en sygesamtale? Hvilke roller har TR som bisidder og hvordan gribes rollen an?

Kan TR være inhabil i forhold til rollen som bisidder, og kan man sige nej til at være bisidder for en kollega?

Hvis du oplever problemer med din tilmelding via vores hjemmeside kan du kontakte kursustilmelding@sl.dk