Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

2021

21

januar

Virtuelt faglighedsmøde - Udvikling af ’reaktionspædagogik’?

Tid

Kl. 16:00 - 17:30

TILMELDINGSFRIST

19. januar 2021

ARRANGØR

Socialpædagogerne Storkøbenhavn

Udvikling af ’reaktionspædagogik’?
Mødet er for dig der interesserer dig for socialpædagogisk arbejde med børn, unge og unge voksne med særligt fokus på social udsathed, social mobilitet, anbringelser og kriminalitet.
 
Hvis man spørger hvad de vigtigste elementer ved det socialpædagogiske arbejde med ’udsatte’ børn og unge er, svarer de fleste at det er relations- og motivationsarbejde.
Men både relations- og motivationsarbejde har sine begrænsninger og det kan diskuteres om begge tilgange for længe har været de dominerende svar på alle spørgsmål.

Et eksempel kunne være i forhold til uddannelse, hvor det anses som meget vigtigt, at pædagoger er med til at sikre at udsatte unge gennemfører en uddannelse. Statistikker viser dog år efter år, at eksempelvis anbragte unge har meget svært ved at gennemføre grundskolen. Også her er det pædagogiske svar ofte, at der så skal arbejdes med de unges motivation.
Men her viser statistikker og undersøgelser, at det sådan set ikke er de unges motivation for uddannelse den er gal med. Derimod er de unges uddannelsesfremmedhed en overvejende årsag til at de ikke gennemfører deres uddannelse.
,Således viser det sig at det pædagogiske arbejde måske skal fokusere på noget andet end motivationen. Men hvad kan være alternativer til motivations- og relationsarbejde?
 
På temamødet stiller vi det socialpædagogiske arbejde til debat: Har motivations- og relationsarbejdet udspillet sin rolle? Og kan vi finde på alternativer?
Mette Bladt, Ph.d. og lektor på Københavns Professionshøjskole, holder et kort oplæg som introduktion til dialogen og diskussionen og vil introducere tanker om ’reaktionspædagogik’.

Når du har tilmeldt dig vil du dagen før mødet modtaget en mail med link til mødet som afholdes i Teams.