Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

2020

10

august

TRE307 Arbejdstidsregler på døgnområdet

STED

Best Western Hotel Fredericia
Vestre Ringvej 96
7000 Fredericia

Startdato

10. august 2020 kl. 10:00

Slutdato

12. august 2020 kl. 15:30

TILMELDINGSFRIST

8. juli 2020

ARRANGØR

Socialpædagogerne

Arbejdstidsregler på døgnområdet
Målgruppe
Kurset henvender sig til tillidsrepræsen­tanter, der ønsker indsigt i de arbejdstids­regler, som gælder på døgnområdet.
Kurset er ikke egnet for TR på private overenskomster (med mindre at arbejds­tidsaftalen på KL og RTLN's døgninstitu­tioner benyttes), på PFF-overenskomst eller for TR på lærerområdet, da der for regionsansatte vil blive taget udgangs­punkt i 'Aftale vedrørende arbejdstid og rå­dighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.' og for kommu­nalt ansatte vil blive taget udgangspunkt i 'Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område', som ikke gælder for de tre nævnte områder.
Formål
Tilrettelæggelsen af arbejdstiden på langt de fleste socialpædagogiske arbejdspladser er reguleret af Arbejdstidsaftalen, Aftale om hviletid og fridøgn og forskellige KTO-aftaler (fx Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler og Aftale om konvertering af ulempetillæg). Aftalerne er komplicerede og rummer mange muligheder for forskellige fortolkninger.
Kursets formål er at give dig indsigt i aftalerne og handlekompetencer til at kunne rådgive og vejlede medlemmer og arbejdsplanlæggere på arbejdspladsen. Du får også viden om aftalernes forskellige muligheder for at indgå lokale arbejdstidsaftaler tilpasset den enkelte arbejdsplads.
Indhold
På kurset vil du bl.a. arbejde med:
  •     Formålet med at have en arbejdstidsaftale
  •     Indflydelse på arbejdstidstilrettelæggelsen via MED
  •    Planlægning af arbejdstiden - hvad skal være opfyldt, før arbejdsplanen er 'lovlig'?
  •     Ændringer af tjenesteplanen eksempelvis overarbejde og merarbejde - hvad er forskellen?
  •     Indgreb i frihedsperioder, hviletid, fridøgn og hvad der sker, når friheden bliver inddraget og arbejdsplanen ændret?
  •     Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter
  •     Lokalaftaler - hvad er holdningen til lokalaftaler, hvilke muligheder er der for at indgå lokale arbejdstidsaftaler?
Undervisningsform
Kurset består af korte teoretiske oplæg i kombination med dialog i plenum, mindre øvelser og gruppearbejde. Der lægges vægt på din aktive medvirken i processen. Du må forvente at få stillet en mindre hjemmeopgave inden kurset.
Undervisere
Poul Flack-Jensen, faglig sekretær i Socialpædagogerne Sydjylland
Dorthe Fynbo, faglig konsulent i Socialpædagogerne Sydjylland
Max 30 deltagere
10.-12. august 2020    Hotel Fredericia           
Tilmeldingsfrist 8. juli 2020