Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

2021

25

august

TRE015 Styringsparadigmer – hvad har det med tillidsrepræsentanten at gøre?

STED

Best Western Hotel Fredericia
Vestre Ringvej 96
7000 Fredericia

Startdato

25. august 2021 kl. 10:00

Slutdato

26. august 2021 kl. 16:00

TILMELDINGSFRIST

23. juni 2021

ARRANGØR

Socialpædagogerne

Målgruppe
Kurset henvender sig til erfarne tillidsrepræsentanter, der ønsker at styrke deres strategiske forståelse af, hvordan forskellige idestrømme påvirker måden, der styres og ledes på arbejdspladsen. Kurset er relevant for dig, som gerne vil opruste din viden om styring og ledelse – og aktivt ønsker at få viden om og afsøge nye veje til at få indflydelse på de strategiske dagsordner på arbejdspladsen og i organisationen. 

Formål
Du er måske mere fortrolig med den klassiske forhandlerrolle end rollen som sparringspartner med lederen? Det kan betyde, at du ikke får spillet dig godt nok på banen i forhold til at få indflydelse i den strategiske arena. Måske ønsker du at blive ”oprustet” med den nyeste viden om idéstrømme inden for styring, organisering og ledelse. Eller du har brug for refleksion over din egen rolle som deltager i de forandringer, der følger med på en strategisk bane. Formålet med kurset er derfor både at give dig bedre viden og forudsætninger for proaktivt at byde ind i de strategiske dagsordner i egen organisation. Og samtidig at hjælpe dig til, at du bliver tydelig om din rolle i spændingsfeltet mellem at være dine kollegers tillidsrepræsentant og sparringspartner for ledelsen.

Indhold
·      Styringsparadigmer – hvad er det?
·      De vigtigste paradigmer: Det klassiske bureaukrati, New Public Management og New Public Governance
·      Hvordan påvirker styringsparadigmerne opgaveløsningen, samarbejde og styring og ledelse af medarbejderne?
·      Rolleforandringer i paradigmerne for borgere, medarbejdere, ledere og tillidsrepræsentanter?
·      Krydspres og dilemmaer imellem paradigmerne?
·      Styringsparadigmerne i egen organisation: Udfordringer og potentialer?

Undervisningsform
Kurset vil foregå som en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og øvelser. Vi vil arbejde med øvelser, der tager udgangspunkt i de udfordringer, tillidsrepræsentanter møder i hverdagen. Derfor bliver alle deltagere forud for kurset bedt om at lave en lille hjemmeopgave inden kurset, hvor man reflekterer over aktuelle, strategiske udfordringer i egen organisation.

Underviser
Tina Øllgaard Bentzen, Ph.d., Associate Professor, RUC

Varighed
2 dage

Antal pladser
30

Kursusnr.           Tid                                        Sted                                              Tilmeldingsfrist
TRE015              25. – 26. august 2021     Hotel Fredericia                     23. juni 2021