Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

2021

4

marts

TR-uddannelse - Forløb 'C' 2021 (digitalt)

STED

Online

0

Startdato

4. marts 2021 kl. 08:30

Slutdato

5. marts 2021 kl. 16:30

TILMELDINGSFRIST

18. januar 2021

ARRANGØR

Socialpædagogerne

TR basisuddannelse for nyvalgte tillidsrepræsentanter DELVIST ONLINE FORLØB

Bemærk, at du tilmelder dig et helt forløb bestående af i alt 4 moduler, hvor nogle er digitale, på følgende datoer:

4. - 5. marts 2021 - modul 1 (digitalt)
23. - 24. marts 2021 - modul 2 (digitalt)
27. - 28. april 2021 - modul 3 (afholdes i Fredericia)
31. maj - 1. juni 2021 - modul 4 (afholdes i Fredericia)

Basisuddannelsen er i 1. kvartal 2021 bygget op omkring fire kurser i alt af 2 dages varighed, hvor nogle af modulerne er digitale. Kurserne foregår henholdsvis online via Zoom og på Hotel Fredericia. På online-kurserne starter vi kl. 8:30 den første dag og slutter kl. 16:30 den sidste dag. På de fysiske kurser starter vi kl. 10:00 den første dag og nærmere program for resten af kurset vil følge.
 
Når du tilmelder dig et basiskursus, bliver du automatisk tilmeldt til basiskursus 1, 2, 3 og 4. Du følges med det samme hold på alle fire moduler. Det er vigtigt, at du allerede ved din tilmelding sikrer dig, at du kan deltage på alle fire moduler på det samme kursushold.
Formålet med basisuddannelsen er, at du som tillidsrepræsentant bliver i stand til at varetage TR-hvervet som medlemmernes og organisationens repræsentant på arbejdspladsen. I løbet af basisuddannelsen vil du stifte bekendtskab med 11 overordnede temaer fordelt på 4 moduler:

·        Tilgang og strategi
·        Fag og system
·        Faglighed
·        Organisering
·        TR's udvikling
·        Samarbejdsfora og økonomi
·        TR og aftalerne
·        Løn og arbejdstid
·        Forhandling
·        TR og det enkelte medlem
·        Arbejdsmiljø

Sådan arbejder vi
Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, diskussioner, øvelser, opsamling og refleksion.
 
Vejledende program for de digitale moduler:
08:30                 Mødet åbner i Zoom. Der er mulighed for IT-support til opsætning
09:00                 Undervisning
12:00                 Frokost
13:00                 Undervisning
16:30                 Tak for i dag