Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

2020

27

februar

TR Møde

Tid

Kl. 09:00 - 15:00

TILMELDINGSFRIST

20. februar 2020

ARRANGØR

Socialpædagogerne Storkøbenhavn

Velkommen til årets først kreds TR møde, hvor vi sætter fokus på 2 ting;
Dels, hvad der engagerer og motivere unge – både i forhold til fagforenings medlemsskab og i det hele taget til samfundsengagement. Dels et kig ind i det kommunaløkonomiske maskinrum, hvor vi får styr på hvad der er ”op og ned” i forhold til kommunale budgetter, lokal økonomi og sammenhæng til lønforhandlinger.
8.30 – 9.00 Mulighed for kaffe og morgenbrød

9.00 – 10.00 ”Det vil vi have fokus på i 2020” – præsentation af bestyrelsens indsatsområder og det helt nødvendige samspil med dig som TR.
Herunder et særligt fokus på TR’s rolle overfor studerende og præsentation af nye værktøjer.

10.00 – 12.00 Oplæg og debat v/ Olav Hesseldahl:
Hvordan styrker vi unges samfundsengagement?
Oplæg og debat med Ungdomsbureauet, der arbejder for at styrke samfundsengagementet blandt unge og sikre unges muligheder for at komme til orde og opnå indflydelse. Olav vil præsentere analyse af, hvad der karakteriserer engagementet hos danske unge i dag og vil give sit bud på, hvordan man skaber adgang til deltagelse og indflydelse for og med unge.    

12.00 – 12.15 Hvad hørte vi til formiddag og hvordan kommer vi videre her fra?
 
12.15 – 13.00 Frokost
 
13.00 – 15.00 Et kig ind i kommunernes økonomiske maskinrum v/ Thomas Rasmussen
Thomas er økonom hos BUPL og fortæller her om kontoplaner og rammer for kommunernes økonomi.
- Hvad er på spil i forhold til det økonomiske råderum og hvilke handlemuligheder har man som lokal tillidsrepræsentant når ønsket om at opnå udbytte af de lokale lønforhandlinger støder sammen med forvaltningens hensyn til kommunens overordnede økonomi?

15.00 Kort afrunding og tak for i dag