Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Temamøde: Indblik i det socialpædagogiske arbejde på Kofoedsminde - kom med ind bag det høje hegn og de lukkede døre v. Christian Ebbe - kreds Midtsjælland

24

okt

Sted

Agerbækhuse
Gymnasievej 30
4600 Køge

Tid

24. oktober 2022 Kl. 17:00 - 20:00

Arrangør

Socialpædagogerne Midtsjælland

Tilmeldingsfrist

10. oktober 2022

Ledige pladser

Temamøde: Indblik i det socialpædagogiske arbejde på Kofoedsminde - kom med ind bag det høje hegn og de lukkede døre v. Christian Ebbe - kreds Midtsjælland

Temamøde i Fagligt selskab om mennesker med kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser

Kofoedsminde er et sikret botilbud for kriminelle psykisk udviklingshæmmede over 18 år. En stor del af målgruppen på Kofoedsminde har komorbide diagnoser, hvor der ud over udviklingshæmning ses psykiatriske diagnoser, personlighedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, misbrug og udadreagerende adfærd.
Christian Ebbe vil på dette temamøde give et indblik i Kofoedsmindes komplekse og lukkede verden med visitering, kriminalitet m.m. Han vil stille skarpt på, hvordan man på Kofoedsminde tilrettelægger arbejdet ud fra en individuel tilgang til den enkelte borger, samt hvordan målgruppens udadreagerende og problematiske adfærd kan håndteres så specialpædagogisk hensigtsmæssigt som muligt, og hvor særligt ro-givende pædagogik er vigtigt i dette arbejde.

Christian Ebbe er afdelingsleder for to sikrede afdelinger på Kofoedsminde. Christian er uddannet socialpædagog, og har en diplomuddannelse i ledelse. Christian er desuden medvirkende i DR-dokumentaren ’De særligt farlige’, der netop handler om Kofoedsmindes målgruppe og tilgangen til beboerne.

Temamøde: Indblik i det socialpædagogiske arbejde på Kofoedsminde - kom med ind bag det høje hegn og de lukkede døre v. Christian Ebbe - kreds Midtsjælland

Sted

Agerbækhuse
Gymnasievej 30
4600 Køge

Tid

24. oktober 2022 Kl. 17:00 - 20:00

Arrangør

Socialpædagogerne Midtsjælland

Tilmeldingsfrist

10. oktober 2022

Ledige pladser

Tilmelding til: Temamøde: Indblik i det socialpædagogiske arbejde på Kofoedsminde - kom med ind bag det høje hegn og de lukkede døre v. Christian Ebbe - kreds Midtsjælland