Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

2020

11

marts

Temadag for familieplejere om EMDR traumebehandling

STED

Socialpædagogerne Midtsjælland
Jættevej 50, 1.tv.
4100 Ringsted

Tid

Kl. 09:00 - 13:00

TILMELDINGSFRIST

6. marts 2020

ARRANGØR

Socialpædagogerne Midtsjælland

Temadag for familieplejere i kreds Midtsjælland.

Arrangementet starter kl. 9.00 med kaffe/morgenbrød og slutter omkring kl. 12.30, hvorefter der vil være en let frokost.

Oplægsholder er Sophie Hallin Iuel-Brockdorff. Hun er uddannet psykolog og arbejder med EMDR traumebehandling.

EMDR terapi blev udviklet i USA i 1989 af Psykologen Francine Shapiro. EMDR er en traumefokuseret psykoterapi, som indledningsvist blev udviklet til behandling af PTSD hos krigsveteraner. I EMDR terapi bearbejdes traumatiske oplevelser ved, at de traumatiske oplevelser reaktiveres og tilføres bilateral kropslig stimulation (Øjnbevægelser). EMDR er en helhedsorienteret integrativ terapi, der er funderet i nerobiologisk forståelse af hjernens organisering og bearbejdning af erindringer, følelser, tanker billeder og sanseindtryk og i den viden, der er om hjernens reaktioner i forbindelse med belastningstilstande og akutte traumatiske oplevelser.

EMDR har stor effekt på traumatiseret børn der har haft en svær opvækst.