Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Socialpædagogernes Dag

30

sep

Sted

Herlev Medborgerhus
Herlevgårdsvej 18
2730 Herlev

Tid

30. september 2022 Kl. 09:00 - 15:30

Arrangør

Socialpædagogerne Storkøbenhavn

Tilmeldingsfrist

12. september 2022

Ledige pladser

Socialpædagogernes Dag

 
Hjernen i socialpædagogisk arbejde
På årets konference sætter vi hjerne i centrum og har sammensat et program, som på alle måder aktiverer ”de små grå” hos deltagerne.

Mød hjerneforsker Troels W. Kjær og hør hans foredrag:
De skjulte talenter – om autisme og neuropædagogisk praksis
I DRs dokumentarserie ”De skjulte talenter” kiggede hjerneforsker Troels W. Kjær nærmere på de skjulte talenter, mennesker med autisme er i besiddelse af. Selvom autister på mange måder lever anderledes, så har de en særlig evne til at opfatte regler, mønstre og systemer. Det kan man ifølge Troels benytte sig af, hvis man tager afsæt i neuropædagogik.
Neuropædagogik er i sig selv ikke en metode men nærmere en forståelsesramme, som vi kan bruge til at anvende viden om hjernens funktioner i en mere pædagogisk og pragmatisk hverdag. Dermed kan vi få skabt og fremmet menneskers evner, fx autister, så de fremfor at kompensere for funktionsnedsættelser i stedet anvender sine stærke sider.
I dette forunderlige og tankevækkende foredrag beretter Troels W. Kjær om sit arbejde med autister og undersøgelser ved brug af neuropædagogik.
Efter Troels’ oplæg gennemfører vi 4 workshops:

Skabende proces i miniature
Med afsæt i kroppen, vil der i workshoppen være mulighed for at eksperimentere med formgivning i miniformat og fotografi. Fokus vil være på æstetiske udtryk ved at lave enkle tableauer af små figurer, som placeres sammen med forskellige ting.
Med udgangspunkt i små fortællinger fra praksis, kan det sanselige og symbolske udforskes. Det billedsproglige udtryk vil rumme mulighed for at vi i fortolkningsprocessen kan blive klogere på os selv og vores socialpædagogiske faglighed.

Arbejdet med senhjerneskadet og aktivitet
Er du frisk på en ny tilgang og evner du at sætte dine erfaringer i spil?
Vi vil give dig et bud på hvordan en konkret tænkende pædagog og billedtænkende pædagog sammen, og sammen med borgeren, kan skabe en dag, hvor målet er at opnå glæde, forståelse og samvær.
På workshoppen vil du blive præsenteret for beebop pædagogik, hvor inspirationen er taget fra jazzmusikken.

Visuel struktur 
Mennesker med autisme tænker og opfatter verden anderledes end os andre neurotypiske. Alt som vi lærer intuitivt, skal mennesker med autisme lære intellektuelt. At tilføre visuelle støttesystemer giver mennesker med autisme et overblik over dagens program, og giver dem mulighed for at vælge til og fra på et mere oplyst grundlag end hvis vi kun guider dem verbalt. Desuden giver det også en mulighed for at øge deres selvstændighed og livskvalitet ligesom at konflikterne reduceres.
Workshoppen vil komme med inspiration til og eksempler på, hvordan man ved at udarbejde visuel struktur kan kompensere for det autistiske handicap og dermed gøre hverdagen lettere og mere forståelig for det autistiske menneske og dennes omgivelser.

Et aktiv samspil mellem hjerne og krop 
Med udgangspunkt i dualistisk forståelse mellem krop og hjerne ser vi i denne workshop på at kroppen er mere end den struktur som afgrænses af arme og ben, den er også som organismen for oplevelser (følelser) og erfaringer (herunder i et sensomotoriske perspektiv). Vi drøfter om mennesker med udviklingshandicap har styrket mulighed for at være selvforvaltende hvis det socialpædagogiske arbejde tager udgangspunkt i kropslige perspektiv.

Efter frokost har vi inviteret Susan Hart, som giver os en overordnet indføring i:
De følsomme relationer – neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis
Mennesker med særlige behov har brug for støtte til udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer, og den menneskelige hjerne er så ”brugervenlig”, at der er udviklingsmuligheder livet igennem. 
Susan vil gennem neuroaffektiv udviklingspsykologi fokusere på, hvordan vi mennesker allerede fra starten af livet har behov for velregulerede voksne for at kunne udvikle os personlighedsmæssigt. Gennem sin viden om følelsesmæssig, personlig og social udvikling vil hun vise, hvor vigtig socialpædagogen er i forhold til at skabe et trygt miljø, hvor mennesker med særlige behov kan støttes i at udfolde deres følelsesmæssige potentiale og indlevelse i andre mennesker.
Gode relationer er et vigtigt fundament for udvikling af selvreguleringskompetencer livet igennem, og sociale færdigheder udvikles bl.a. gennem gode, hyggelige og sjove samspil med andre mennesker.
Susan vil i sit oplæg fokusere på, hvordan følelsesmæssig regulering udvikles i nærmeste følelsesmæssige udviklingszone på tre hierarkiske og forbundne niveauer, det vil sige gennem møder med synkronisering, følelsesmæssig afstemning og dialoger.
Med dette oplæg bliver du opdateret på hvordan du som socialpædagog anvender neuroaffektiv udviklingspsykologi i din socialpædagogiske praksis!

Velkommen til en konference, hvor din faglighed kan få et boost.


Socialpædagogernes Dag

Sted

Herlev Medborgerhus
Herlevgårdsvej 18
2730 Herlev

Tid

30. september 2022 Kl. 09:00 - 15:30

Arrangør

Socialpædagogerne Storkøbenhavn

Tilmeldingsfrist

12. september 2022

Ledige pladser

Tilmelding til: Socialpædagogernes Dag