Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

2021

27

maj

Årsmøde i seniorsektionen

STED

Digitalt møde

0

Tid

Kl. 11:00 - 13:00

TILMELDINGSFRIST

20. maj 2021

ARRANGØR

Socialpædagogerne Nordsjælland

1. Valg af mødeleder og referent
2. Ledelsens beretning
3. Regnskab og budget til orientering
4. Forslag til aktiviteter
5. Indkomne forslag
 
Herefter går medlemmer af SL og BUPL hver til sit og vælger bestyrelse
1. Valg af mødeleder og referent
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
3. Valg af suppleanter
 
De to nuværende SL medlemmer af bestyrelsen ønsker ikke genvalg
Overvej om du vil stille op til valg!
 
Klokken 12.30 - 13.00 spiser vi frokost 

Har du spørgsmål kan du ringe til
Jytte tlf. 26 13 37 97