Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

2020

7

september

Årsmøde i seniorsektionen kreds Midtsjælland

STED

Socialpædagogerne Midtsjælland
Jættevej 50, 1.tv.
4100 Ringsted

Tid

Kl. 11:00 - 15:00

TILMELDINGSFRIST

31. august 2020

ARRANGØR

Socialpædagogerne Midtsjælland

Indkaldelse til Årsmøde i seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland
 (udsat fra 24.3.2020 på grund af COVID-19)
  
Vi starter dagen kl. 11.00, hvor direktør i Faglige Seniorer Palle Smed vil give os et spændende oplæg om:
 
                                      ”Kunsten at blive 100 år ”   

Herefter årsmøde – med følgende dagsorden:
1.   Valg af dirigent og referent
2.   Bestyrelsens beretning
3.   Fremlæggelse af regnskab for 2019 og budget 2020
4.   Indkomne forslag - forslag skal sendes til formanden senest den 27. august 2020 på mail hanne.b.wurtz@gmail.com
5.   Valg til bestyrelse:

På valg er:
Jette Nielsen - modtager ikke genvalg
Ena Nielsen   - modtager ikke genvalg
Eva Jensen 
Suppleanter:
Winnie Mortensen
Oluf Petersen

6.   Evt.

Efter årsmødet ca. omkring kl. 13.00, vil bestyrelsen byde på en let frokost.

Tilmelding til frokosten er nødvendig senest mandag, den 31. august til kredskontoret på mail midtsjaelland@sl.dk eller 7248 6550.

Bestyrelsen glæder sig til en god dag sammen med jer og håber på et godt fremmøde.