Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

2020

19

februar

Årsmøde for seniorer

STED

Socialpædagogerne Østjylland
Søren Frichs Vej 42 C
8230 Åbyhøj

Tid

Kl. 17:00 - 20:00

TILMELDINGSFRIST

12. februar 2020

ARRANGØR

Socialpædagogerne Østjylland

Kære pensionister og efterlønsmodtagere i Socialpædagogerne Østjylland
 
Vi afholder årsmøde onsdag den 19. februar 2020 kl. 17.00 – 20.00 hos Socialpædagogerne Østjylland, Søren Frichs Vej 42C – 8230 Åbyhøj
 
Program for årsmødet
 
17.00-18.00:   Oplæg om Bydelsmødrene  v. Giovanna Torresin fra Kvindehuset i Viby.
                            Læs mere om bydelsmødrene nederst i denne invitation.

18.00-              Årsmøde afholdes med følgende dagsorden:
                          1. Valg af dirigent
                          2. Indkomne forslag (skal være kredsen i hænde senest 10 dage før årsmødet)
                          3. Fremtidigt arbejde – herunder status på udvalgets arbejde.
                          4. Eventuelt
 
Mødet afsluttes med smørrebrød og en øl eller vand.
 
Tilmelding senest d. 12. februar på hjemmesiden https://sl.dk/nyt/arrangementer?page=25
Eller på mail oestjylland@sl.dk med oplysning om navn og fødselsdato.
 
Parkering: Vi har 3 gæsteparkeringspladser og ellers henvises til betalingsanlægget i Frichsparken.


Om bydelsmødrene:
Bydelsmødre bringer håb og forandring i kvinders liv. Vores formål er at støtte isolerede kvinder. Ved at Bydelsmødrene giver den enkelte kvinde den information og støtte, hun har brug for, kan hun få kontrol over og indflydelse på sit eget liv og træffe de beslutninger, som hun mener, er de rigtige for sig selv, sin familie og sine børn.

Bydelsmødre er primært kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som gør en frivillig indsats i lokalområdet for at støtte kvinder, som ofte er isolerede og som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå. Bydelsmoren lytter, formidler vigtige informationer og bygger bro mellem kvinden og det sted, som bedst kan hjælpe kvinden videre. Hjælpen styrker kvinderne, så de kan hjælpe sig selv, deres børn og familie.