Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

2021

11

juni

Årsmøde for ledere og mellemledere

STED

Scandic Ålborg
Hadsundvej 200
9220 Aalborg øst

Tid

Kl. 08:30 - 12:15

TILMELDINGSFRIST

3. juni 2021

ARRANGØR

Socialpædagogerne Nordjylland

Årsmøde ledere og mellemledere den 11. juni 2021
Ledersektionen, Socialpædagogerne Nordjylland kan nu afholde fysisk årsmøde for ledere og mellemledere under sikre rammer. Vi skal være på Hotel Scandic, Hadsundvej, og her sikrer de, at alle gældende coronaregler overholdes med hensyn til mødeafholdelse og forplejning.

Vi vil derfor invitere dig til en formiddag, hvor vi kort kan præsentere, det arbejde vi laver i Ledersektionens bestyrelse samt få et oplæg af Tue Isaksen.

Vi vil glæde os til at se dig, og håber på opbakning til dagen.

Med venlig hilsen
Ledersektions bestyrelse.


Program:
8.30 – 9.15 Morgenmad
9.15 – 9.30 Velkomst
9.30 – 11.30 Tue Isaksen, Det biologiske perspektiv på stress, ledelse og forandring.
Tue Isaksen er Cand.psych., chefkonsulent, forfatter og foredragsholder med biologisk perspektiv på bl.a. stress og ledelse.
Ved at kombinere filosofi, historie og politik bruger Tue Isaksen den biologiske vinkel til at beskrive og forstå tendenser, udfordringer og løsninger i såvel vores kultur, som i vores virksomheder.
Foredraget er altid målrettet tilhørernes målgruppe og griber fat i de generelle perspektiver på analytisk og social tænkning i forhold til faglighed, samt hjernens måde at udvælge og behandle informationer til beslutning og handling, og hvordan dette er påvirket af vores biologi, kultur og adfærd.
Gennem den biologiske forskning kan vi finde to begreber, som danner bro mellem det psykologiske og det biologiske. Disse begreber er ”Kontrol” og ”Forventning”. Begreber som er centrale for at forstå ledelse, stress, samarbejde og udvikling.
Tue Isaksen bruger ”story telling” til at gøre den komplekse viden nærværende, humoristisk og tilgængelighed for tilhørende, og inddrager ofte publikum i fortællingerne.
11.30 – 12.15 Årsmøde Ledersektionen
Program:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Indkomne forslag
4. Fremtidigt arbejde
5. Valg af bestyrelse for en to-årig periode (i ulige år)
6. Eventuelt
12.15 Frokost