Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Medlemsarrangement OJ med Gitte Lyng Rasmussen og Hanne Meyer Johansen 7. december 2022

7

dec

Sted

Tinghallen
Tingvej 20
8800 Viborg

Tid

7. december 2022 Kl. 16:00 - 19:00

Arrangør

Socialpædagogerne Østjylland

Tilmeldingsfrist

16. november 2022

Ledige pladser

Medlemsarrangement OJ med Gitte Lyng Rasmussen og Hanne Meyer Johansen 7. december 2022

Socialpædagogiske stemmer

Socialpædagoger varetager hver dag en af velfærdssamfundets kerneopgaver. At hjælpe støtte guide og motivere mennesker i en mangfoldig livssituationer – der i kortere eller længere tid har brug for hjælp til at leve deres liv.

Mange uden for feltet – fra forvaltningsfolk, kommunale sagsbehandlere til undervisere på pædagoguddannelsen mener at vide hvad det kræver af faglighed, viden og kompetence for at levere denne indsats.

Men hvad mener socialpædagoger egentlig selv at deres faglighed består i og hvad det kræver at arbejde indenfor det socialpædagogiske område? Og hvordan hænger socialpædagogernes egne opfattelser af faglighed sammen med de udefrakommende forventninger og krav?

I dette oplæg fremlægger vi viden pointer og fund fra et forskningsprojekt der har undersøgt socialpædagogers egne opfattelser af faglighed. Undersøgelsen peger på en række dilemmaer og krydspres, som pædagoger befinder sig i for at kunne tilgodese fagets mange modsatrettede krav og behov. Vi vil gerne lægge op til en drøftelse heraf og bud på såvel individuelle, kollegiale og faglige håndteringsstrategier i forhold til feltets mange udfordringer og barrierer for at understøtte menneskers livsmuligheder og livskvalitet.  

Det er Hanne Meyer Johansen og Gitte Lyng Rasmussen som forestår arrangementet.
Hanne er lektor på pædagoguddannelsen, den social og specialpædagogiske specialisering og forsker ved Københavns Professionshøjskole.
Gitte er lektor på pædagoguddannelsen, den social og specialpædagogiske specialisering og phd studerende RUC. 

Medlemsarrangement OJ med Gitte Lyng Rasmussen og Hanne Meyer Johansen 7. december 2022

Sted

Tinghallen
Tingvej 20
8800 Viborg

Tid

7. december 2022 Kl. 16:00 - 19:00

Arrangør

Socialpædagogerne Østjylland

Tilmeldingsfrist

16. november 2022

Ledige pladser

Tilmelding til: Medlemsarrangement OJ med Gitte Lyng Rasmussen og Hanne Meyer Johansen 7. december 2022