Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Medlemsarrangement MV med Stine Grønbæk 29. august 2022

29

aug

Sted

Hotel Eyde
Mindegade 1
7400 Herning

Tid

29. august 2022 Kl. 16:30 - 19:00

Arrangør

Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland

Tilmeldingsfrist

8. august 2022

Ledige pladser

Medlemsarrangement MV med Stine Grønbæk 29. august 2022

Erfaret magt

Hvordan er det at blive udsat for magtanvendelser? Hvordan opleves det at blive fastholdt?
De spørgsmål har Stine Grønbæk Jensen undersøgt og beskrevet i en ny bog, som for første gang sætter fokus på borgernes erfaringer og perspektiv.

Ifølge Grundloven er den personlige frihed ukrænkelig. Men for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser har der altid været undtagelser. På botilbud for mennesker med udviklingshæmning og autisme kan personalet med hjemmel i serviceloven fastholde beboerne, hvis de er til fare for sig selv eller andre. Ifølge loven må sådanne indgreb alene ske for at sikre beboernes ”omsorg, værdighed og tryghed” eller for at tilgodese ”hensynet til fællesskabet”. Men hvordan erfarer beboerne egentlig selv at blive holdt fast? Og hvad kan vi som socialpædagoger lære af deres erfaringer? Det handler foredraget om - et foredrag som efterlader rig mulighed for debat.
 
Stine Grønbæk Jensen er antropolog og forsker ved Syddansk universitet. Hendes primære forskningsområder omhandler subjektive erfaringer, livshistorier og erindringer knyttet til sociale indsatser i den danske velfærdsstat. Hendes interesse har afsæt i, hvordan mennesker formes af sociale kategorier og interventioner, og hvordan marginaliserede grupper i samfundet lever deres liv indenfor skiftende lovgivningsmæssige og institutionelle rammer.

Medlemsarrangement MV med Stine Grønbæk 29. august 2022

Sted

Hotel Eyde
Mindegade 1
7400 Herning

Tid

29. august 2022 Kl. 16:30 - 19:00

Arrangør

Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland

Tilmeldingsfrist

8. august 2022

Ledige pladser

Tilmelding til: Medlemsarrangement MV med Stine Grønbæk 29. august 2022