Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

2021

18

maj

Landsmøde i Socialpædagogernes ledersektion

STED

Digital workshop

0

Tid

Kl. 10:00 - 16:00

TILMELDINGSFRIST

30. april 2021

ARRANGØR

Socialpædagogerne

Landsmødet er ledersektionens øverste myndighed og forum for erfaringsudveksling, koordinering og udvikling af lederpolitik og lederfaglige spørgsmål. På Landsmødet træffes beslutninger om initiativer i forhold til Socialpædagogernes Landsforbund, arbejdsgiverne, andre organisationer m.fl. 

Deltagerkredsen er de lokale ledersektioners bestyrelser, kredsformænd, forbundets forretningsudvalg, HB’s repræsentant i lederlandsudvalget, det afgående og det nyvalgte lederlandsudvalg.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Åbning af landsmødet
  2. Valg af dirigent
  3. Beretning fra landsudvalget
  4. Indkomne forslag
  5. Fremtidigt arbejde
  6. Afslutning