Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

2020

27

februar

FTR-møde

STED

Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland
Birk Centerpark 4
7400 Herning

Tid

Kl. 09:00 - 15:30

TILMELDINGSFRIST

20. februar 2020

ARRANGØR

Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland

Indkaldelse til møde for FTR Torsdag d. 27. februar 2020 
 
 
Tid: Kl. 9.00 – 15.30 Sted: Kredskontoret, Birk Centerpark 4, 7400 Herning 
 
Kl. 9.00 Vi starter med morgenkaffe. 
 
Ansættelser: I et par kommuner opleves det, at ledelsen ansætter medarbejdere til specifikke opgaver eller med kort varsel ændrer timetal i ansættelser afhængig af antal borgere og hvilket funktionsniveau de bliver visiteret til. En af vores konsulenter vil klargøre aftaler og tolkning af dette og hvad I som FTR/TR skal være særlig opmærksom på. 
 
Program for TR møder i marts: Vi vil præsenterer jer for emnet og for et nyt værktøj til modtagelse af studerende på arbejdspladsen. Vi skal også afprøve funktioner i TR-portalen vedr. medlemsopdateringer. Medbring derfor computer/tablet. 
 
TR valg. På sidste FTR møde var der punkter i retningslinjer for TR valg, som vi særligt satte fokus på.  Vi har noteret os nogle opmærksomhedspunkter vedr. registreringsskema som vi vil bede jer hjælpe med at have fokus på. 
 
Samarbejde med chefniveauet: Som FTR har Lene Andersen et tæt samarbejde med Sektor chefen for Handicap og psykiatri. Hun vil fortælle om hendes arbejde og dele af sine erfaringer. Vi tager en generel erfaringsudveksling af samarbejdet mellem FTR og chef/direktør. Fordele, dilemmaer, respons og gode råd deles. 
 
 
Dagen planlægges med frokost ca. kl. 12.00 
 
Praktiske oplysninger: Husk tilmelding til midtogvestjylland@sl.dk senest torsdag den 20. februar (meddel også hvis du mod forventning har afbud). 
 
Venlig hilsen 
 
Anders Kallesøe & Lene Skovsager