Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

2021

22

april

Eksklusiv temadag for ledere

STED

Socialpædagogerne Storkøbenhavn
Lindevænget 19
2750 Ballerup

Tid

Kl. 09:00 - 15:00

TILMELDINGSFRIST

25. marts 2021

ARRANGØR

Socialpædagogerne Storkøbenhavn

Samtalekapital - arbejdspladsens vigtigste ressource.
Temadag med John Langford, organisationsrådgiver og facilitator af processer og netværk

Ethvert samarbejde indeholder en samtale. Det kan være samtaler med borgere, pårørende, kunder og samarbejdspartnere. Og ikke mindst samtaler i ledelsesteamet og med medarbejdere.
Den gode samtale er stedet og tidspunktet, hvor vi skaber forståelse, indsigt, fælles mening og træffer aftaler med hinanden. Den er nøglen til at sikre at hverdagens etiske dilemmaer drøftes i et læringsperspektiv og hvor det er legalt, legitimt og forventeligt at være nysgerrig på kollegernes metoder i tale og gerning.

Det er her, hvor vi undgår misforståelser og får sagt, det som skal siges og hvor vi har tilstrækkelig meget fornemmelse af, hvordan vi selv agerer i samtalen og hvilke personlige kompetencer vi trækker mest på eller har brug for at udvikle. Det er i samtalen at vi finder mening, udfordrer forståelser, deler viden og erfaringer og går på opdagelse i ”The big Why”.

”Samtalekapital” er et begreb, der omslutter de elementer, der tilsammen gør det relevant, at se samtaler som et strategisk ledelsesområde, der bør have stor opmærksomhed og som repræsenterer organisationens vigtigste værdi.
På denne temadag får du:
• en introduktion til begrebet Samtalekapital.
• inspiration og værktøjer til metoder og mødeformater.
• et overblik over dine personlige samtalekompetencer.
• viden og inspiration til din ledelse af Samtalekapital.

Dette vil være en dag ud over det sædvanlige og tilbydes til max. 25 deltager ud fra "først til mølle" princip.
Inden mødet besvarer du et online spørgeskema, som danner grundlag for en rapport om dine "SuperSkills" - dine samtalekompetencer som de vil komme til udtryk hos lige præcis dig. En aktiv, eksperimenterende og tankevækkende dag med en god portion ledelsesinspiration.

Temadagen afholdes torsdag den 22. april på kredskontoret - Lindevænget 19 i Ballerup.

For at kunne sende link til SuperSkills spørgeskemaet ud til deltagerne skal du være indforstået med, at vi deler dit fornavn og efternavn samt mailadresse med John Langford, som forberedelse til dagen.
John Langford anvender kun oplysningerne til dette ene formål og fjerner oplysningerne efter mødet er afholdt.
Som deltager får du, efter mødet, en mail fra John Langford med egen rapport som PDF.